Opširan izvadak iz knjige

Bruno Groening - Revolucija u medicini

Rehabilitacija neshvaćenog

Liječnička dokumentacija o iscjeljenju duhovnim putem. Matthias Kamp.

 

Komentari uz tekst

BG-A = Arhiv Brune Groeninga, Hennef/Sieg
HKA = Komunalni arhiv u Herfordu, odj. arhiv grada
BayStaA = Bayrisches Staatsarchiv (Bavarski državni arhiv), München
A-MWF = Arhiv medicinsko-znanstvene stručne grupe (MWF) Kruga prijatelja Brune Groeninga

Predgovor:
1 Schnelting, Geistige Heilung (Duhovno iscjeljenje), str.12.
2 Kao pod 1.
3 Kao pod 1, str. 13 i 14.
4 Emrich, Geheimnisse von Wunderheilungen (Tajne čudesnih iscjeljenja), str. 17. 
5 Groening, predavanje na Traberhofu kod Rosenheima 31.08.1949., iz Trampler, Veliki preobrat, od str. 101. 

1. Poglavlje
1 Shakespeare, Hamlet, Reclam 1992., str. 29.
2 Iz izvješća o iscjeljenju Margarethe Mast iz A. i razgovora s autorom.
3 Liječničko uvjerenje dr. S., liječnika ortopeda u K., od 24.03.1986., A-MWF.
4 Pogledaj pod 2
5 Kao pod 4.
6 Liječnički nalaz doktora B., liječnika opće prakse u A., od 19.09.1991., A-MWF.
7 Vidi također 2.
8 Riječi Brune Groeninga koje je autor zapazio pri njegovom prvom susretu s prijateljskim krugom krajem 1984.
9 "Neukrotiva zabluda našeg zdravstva", predavanje dr. med. Scheinera na internacionalnom simpoziju "EZ contra biološke medicine", održanog 23. 02. 1991., objavljen u "Raum und zeit", 5-6/91, od str. 48. 
10 Busse, Bruno Groening – Lebensweisheiten (Životne mudrosti), str. 6.
11 Kaul, Das Wunder von Herford (Čudo iz Herforda), str. 4.
12 Kao pod 11, str. 3.
13 Kao pod 11, od str. 3.
14 "Bruno Groening ist kein Scharlatan" (Bruno Groening nije šarlatan), u: Revue, br. 29, 28.08.1949., str.9

2. Poglavlje
1 Groening, Autobiografija, 27. 12. 1956., BG-A.
2 "Das Leben Bruno Groenings – nach dem persönlichen Bericht des Seelenarztes" (Život Brune Groeninga – prema osobnom izvješću liječnika duše), izašlo u Revueu, br. 30, 04. 09. 1949., str. 11.
3 Schmidt, Die Wunderheilungen des Bruno Groening (Čudesna iscjeljenja Brune Groeninga), str. 14
4 Kao pod 3.5 Häusler, Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Groening (Ovdje je istina o i oko Brune Groeninga), str. 56, 57.
6 Vidi pod 2.
7 Groening, osobne zabilješke, BG-A.
8 Izjava Augusta Groeninga pod prisegom od 26. 06. 1949., BG-A.
9 Izjava Ernsta Kohna pod prisegom od 17. 06. 1955., ovjerena od strane osnovnog suda u Duisburgu, BG-A.
10 Groening, osobne zabilješke, BG-A.
11 Groening, osobne zabilješke datirane na 02. 07. 1950., BG-A.
12 Häusler, Hier ist die Wahrheit …, str. 57.
13 Kao pod 12.
14 Vidi pod 2.
15 Vidi pod 1.
16 Schmidt, Die Wunderheilungen …, str.22, 23.
17 Kao pod 16.
18 Häusler, Hier ist die Wahrheit…, str.201, 202
19 Vidi također pod 2, str. 12.
20 "Groening – wie wir ihn erlebten" (Groening – kako smo ga doživlajvali), časopis Revue, br.31, 11.09.1949, str. 9.
21 Protokol interviewa s gospodinom K., svjedokom vremena, od 24.02.1991. god., BG-A..
22 Busse, Lebensweisheiten (Životne mudrosti), str. 19.
23 Schmidt, Die Wunderheilungen …., str. 26 i 27.
24 Kaul, Das Wunder von Herford (Čudo iz Herforda). str. 7.
25 Trampler, Die große Umkehr (Veliki-preobrat), str. 88.
26 Stajalište tadašnjeg superintendanta crkvenog okruga Herford, D. Kunst, svibanj 1949., BG-A.
27 Vidi pod 2.
28 Pismeno izjava o punomoćenog savjetnika evangeličke crkve u Njemačkoj, prelata D. Kunsta, iznesena 23. 07. 1957. u procesu protiv Brune Groeninga u Münchenu, na koji je pozvan kao svjedok, a zbog službenih zaduženja nije osobno mogao prisustvovati.
29 Schmidt, Die Wunderheilungen …, str. 50 i 51.
30 Trampler, Die große Umkehr, str. 77.
31 Iz jednog razgovora autora s Katharinom Dichtl iz M.
32 Kao pod 31.
33 Protokol intervjua sa svjedocima vremena, 10. 08. 1990. s Inge Thiede, BG-A, i razgovor s autorom.
34 Protokol intervjua sa svjedocima vremena, 01. 02. 1991. s Christe i Wernerom Hasse, BG-A, i razgovor s autorom.
35 Protokol intervjua sa svjedocima vremena, 02. 08. 1991. s Christe Pohl, BG-A, i razgovor s autorom.
36 Busse, Lebensweisheiten, str. 45.
37 Vidi pod 35.
38 Iz razgovora autora s Grete Häusler iz H.
39 Kao pod 38.
40 Protokol intervjua sa svjedocima vremena, 14. 03. 1991. s Käthe Tams, BG-A
41 Kao pod 40
42 Iz razgovora autora s Grete Häusler iz H.
43 Häusler, Hier ist die Wahrheit …, str. 202.
45 Vidi pod 35.
46 Vidi pod 34.
47 Iz razgovora autora s Hellom Emrich iz S..
48 Emrich, Geheimnisse der …, od str. 74.
49 Mišljenje liječnika vještaka o sposobnosti Brune Groeninga za duhovno iscjeljivanje, sročeno u okviru sudskog procesa 1957. godine, dr. med. Beyer, BG-A.
50 Stručno mišljenje o Bruni Groeningu i duhovnim načinima iscjeljivanja od 17. 04. 1955.,dr. med. Gemassmer, BG-A.
51 Kao pod 50.
52 Kao pod 50.
53 Pismena izjava Ericha Pelza iz S. 17. 01. 1958., str. 1 i 2, BG-A.
54 Kao pod 53, od str. 2.

3. Poglavlje
1 Naslov članka u časopisu Revue, br. 35, 09. 10. 1949..
2 Groening, predavanje u Springeu, svezak br. 10, BG-A.
3 Groening, predavanje kod alternativnog iscjelitelja Enderlina, München, 31. 08. 1950., BG-A.
4 Vidi pod 2.
5 Schultz, Vježbanica za autogeni trening, str. 5.
6 Iz pisma Petera Drittlera iz L. upućenog autoru.
7 "Bruno G. nije šarlatan", izašlo u časopisu Revue, nr. 29, 28. 08. 1949., str. 9.
8 Kao pod 7.
9 Vidi pod 1.
10 "Groening i veličina X – Razgovor s poznatim psihoterapeutom dr. G. R. Heyerom", od Victorie Rehn, izašlo u časopisu Münchener Merkur, 09. 09. 1949..
11 Busse, Životne istine, str. 36.-Lebensweisheiten
12 Häusler, Evo istine …, str.42.- Hier ist die wahrheit..
13 Vidi pod 3.
14 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 70.-Geisheiler heute
15 Kao pod 14, str. 83.
16 "Iscjeljenja putem vjere u crkvama svijeta", Werner Hoerschelmann, predavanje u St. Petriju, Hamburg, izašlo u: Materijalna služba EZW-a (?), poseban tisak br. 15, izdanja 12/1987, str. 4.
17 Trampler, Veliki preobrat, str. 79.-Die große Umkehr
18 Iz izvješća o iscjeljenju, 32/90 od Christe Leiendecker iz K., A-MWF, i razgovora s autorom.
19 Iz izvješća o iscjeljenju 125/88 od Ferdinanda Duwea iz L., A-MWF i razgovora s autorom.
20 Paracelzus, Tajne, Izbor njegovih tekstova, str. 208.-Die Geheimnisse,
21 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 120, 121.Geistheiler heute
22 Iz razgovora autora s lječiteljem Hossenfelder iz D..
23 Iz razgovora autora s iscjeliteljicom Erikom Petz iz M..
24 Thetter, Magnetizam – prastari lijek", str. 79, 80. Magnetismus-das Urheilmittel
25 Kao pod 24, str. 80.
26 Kao pod 24, str. 78.
27 Kao pod 24, str. 78,79.
28 Kao pod 24, str. 80.
29 Kao pod 24, str. 81. 
30 Iz razgovora autora s Mary Ehlen iz B..
31 Häusler, Bruno Groening – Uvod u njegovo učenje, str. 36, 37.-Einführung in seine Lehre
32 Thetter, Magnetizam …, str. 84.
33 Vidi pod 2
34 Busse, Životne istine, str. 72, 73.-Lebensweisheiten
35 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 184.-Geistheiler heute
36 Rausch, Autosugestija i iscjeljivanje, str. 14.-Autosuggestion und Heilung
37 Kao pod 36, str. 27.
38 Kao pod 36.
39 Kao pod 36, str. 48.
40 Kao pod 36, str. 15
41 "Iscjeljivao je i bio u pravu", Irene Dalichow, izašlo u "esoteri", 01/1991., str. 69.
42 Rauch, Autosugestija …, str. 137.
43 Vidi pod 41, str. 71.
44 Groening, predavanje "Zahvala za žetvu" u Springeu 5. 10. 1958., BG-A.
45 Stari zavjet, izreke, 13,3.-Altes Testament, Sprichwörter
46 Kao pod 45, 17,21
47 Kao pod 45, 21,23.
48 Yogananda, Autobiografija jednog yogija, str. 22.-Autobiographie eines Yogi
49 Rauch, Autosugestija …, str. 49.
50 Busse, Životne istine, str. 29.
51 Kao pod 50.
52 Kao pod 50, str. 52.
53 Kao pod 50, str. 63.
54 Kao pod 50, str. 70.
55 Trine, U harmoniji s beskrajnim, od str. 63.-In Harmonie mit dem Unendlichen
56 Busse, Životne istine, str. 17.
57 Kao pod 56, str. 64.
58 Kao pod 56, str. 86.
59 Kao pod 56, str. 55.
60 Kao pod 56, str. 82.
61 Pogledaj također pod 44.
62 Allgeier, Čudotvorni iscjelitelji, str. 26 i 27.-Die Wunderheiler
63 Groening, Predavanje kod prirodnog lječitelja Enderlina, München, 4. 9. 1950., BG-A.
64 Pogledaj također pod 3.
65 Trine, U harmoniji …, str. 136.
66 Thetter, Magnetizam…, str. 98.
67 Vidi također pod 44.
68 Kao pod 67.
70 Alt, Izbor tekstova C. G. Junga, str. 130.-Das C.G. Jung Lesebuch
71 Kao pod 70, str. 139.
72 Busse, Životne istine, str. 79.
73 Iz jednog dopisa Birgit Häusler iz A. upućenog autoru.
74 Iz jednog dopisa Rolfa Z. iz G. upućenog autoru.
75 Iz jednog dopisa Hansa Georga Leiendeckera iz K. upučenog autoru.
76 Iz razgovora autora s Thomasom Eichom iz W..
77 Isto kao pod 76.
78 Busse, Životne istine, str. 19.
79 Kao pod 78, str. 55.
80 Kao pod 78, str. 18.
81 Iz razgovora autora s Grete Häusler iz H.
82 Allgeier, Čudotvorni iscjelitelji, str. 121, 122.-Die Wunderheiler
83 Busse, Životne istine, str. 21,22.
84 Vidi pod 44.
85 Busse, Životne istine, str. 65.
86 Vidi pod 44.
87 "Zlo i zli", od Adolfa Köberlea, izašlo u EZW-tekstovima, Impulsi, br. 30,X/1989, str. 8. (Das Böse und der Böse)
88 Isto kao pod 87, str. 74
89 Isto kao pod 87
90 Rauch, Autosugestija ….
91 Busse, Životne mudrosti, str. 41
92 Kao pod 91 str. 74
93 Iz razgovora autora s Gretom Häusler iz H.
94 Busse, Životne mudrosti, str. 26
95 Kao pod 94 str. 89
96 Kao pod 94, str.28
97 Novi Zavjet, Luka 6, 27-28-Neues Testament, Lukas
98 Iz razgovora autora s Hans Georg Leiendeckerom iz K.
99 Busse, Životne mudrosti, str. 44
100 Kao pod 99, str. 43
101 Kao pod 99, str. 34
102 Kao pod 99, str. 44
103 Kao pod 99, str. 63
104 Trunz (Izdavač), Goethe, Faust, str.47 Trunz, Goethe Faust
105 Iz razgovora autora s Marie-Sophie Riekhof iz T.
106 Busse, Životne mudrosti, str. 33
107 Vidi također pod 44
108 Busse, Životne mudrosti, str. 80
109 Kao pod 108, str. 65
110 Kao pod 109
111 Kao pod 108, str. 88
112 Kao pod 108, str. 7
113 Kao pod 108, str. 40
114 Kao pod 108, str. 36
115 Kao pod 108, str. 65
116 Kao pod 108, str. 81
117 Izvješće iz nalaza dr. B., ravnatelja gradske bolnice u H., od 24.02.1986., A-MWF.
118 Iz razgovora autora s Hans Röschom iz W.
119 Isto kao iz Izvješća o iscjeljenju EB 48/88 Hans Röscha, A-MWF
120 Citirano iz Izvješća o iscjeljenju EB 34/89 Hans Röscha, A-MWF
121 Vidi također pod 119
122 Vidi također pod 120
123 Liječnički pregled nakon iscjeljenja, Izvješće iz nalaza dr. T. iz W., od 05.12.1988., A-MWF
124 Busse, Životne mudrosti, str. 77
125 Kao pod 124, str. 37
126 Novi Zavjet, Mt. 22, 37-40
127 Busse, Životne mudrosti, str. 7
128 Iz dopisa Anje K. iz H. autoru
129 Iz dopisa Franza K. iz H.

4. Poglavlje
1 Službena izjava Augusta Groeninga data pod prisegom 26.06.1949., BG-A
2 Kao pod 1
3 Trampler, Veliki preobrat, str. 5 f.
4 Allgeier, Čudotvorni iscjelitelj
5 Trampler, Veliki preobrat, str. 9 f.
6 Busse, Životne mudrosti, str. 91
7 Trampler, Veliki preobrat, str. 33
8 Navođenje s popisa iz BG-A
9 Schmidt, Čudotvorna iscjeljenja …, str. 59 f.
10 Häusler, Istina…,str.14
11 "Gospodin Weiland opet dobro vidi", iz: "Revue, br. 32, 18.09.1949.
12 Svjedočanstvo Elisabeth Schwerdt, bielefeld, od 12.05.1949., BG-A
13 Trampler, Veliki preobrat, str. 12
14 Kao pod 13
15 Isto tako.
16 Isto tako.
17 Isto tako.
18 Bergfeld, Čudotvorni liječnik iz Herforda, str. 4
19 Kao pod 18, str. 5
20 "Groening ponovno smije iscjeljivati!" u: Kućni prijatelj, 24.09.1949.
21 "Vjerujte u Boga i u Groeninga", u: Almfried, br. 36, 10.09.49.
22 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 13 f.
23 "Minhenski Merkur", 07.09.1949.
24 Häusler, Istina…, str. 209 ff., Original rukopisa Anny Ebner von Eschenbach, Bad Tölz, u BG-A
25 Häusler, Među nama je netko koga nitko ne poznaje, str. 40 f.
26 Busse, Životne mudrosti, str. 69
27 Häusler, Istina…, str. 212
28 Schmidt, Čudotvorna iscjeljenja …, str. 110 f.
29 Busse, Životne mudrosti, str. 26
30 Iz razgovora Autora s Andreasom Ermischom iz L.
31 Trampler, Veliki preobrat, str. 60 f.
32 Busse, Životne mudrosti, str. 23
33 Isto tako, str. 42
34 Isto tako, str. 11
35 Schmidt, Čudotvorna iscjeljenja …, str.112
36 Iz razgovora autora s Gretom Häusler iz H.
37 "Naegli-Osjord, Logurija na Filipinima", u: Andreas Resch (Izdavač), Kozmički čovjek, str. 261
38 "Dr.Fritz-Albert Popp otkriva biofotone", Dr. Niggli, u glasilu: Oblik i duh, 11./12.1990.
39 Popp, Novi horizonti u medicini, str. 58 ff
40 Isto tako, str. 85 ff
41 Isto tako, str. 141
42 Isto tako.
43 Vidi također pod 38
44 Morell, "Mora" terapija, str. 15
45 Isto tako, str. 8
46 Popp, Novi horizonti…, str. 90
47 Morell, "Mora" terapija, str. 24 ff
48 Isto tako, str. 35
49 G. Moderegger, Praktična iskustva s energetikom čovjeka, str. 22 ff.
50 Popp, Novi horizonti…, str. 92
51 Isto tako, str. 63
52 Isto tako, str. 63 ff.
53 Groening, Predavanje "Zahvala za žetvu" u Springeu 5.10.1958., BG-A, objavljeno u cjelosti u: Iskusiti iscjeljenje, to je istina, Grete Häusler (Izdavač), str. 15 ff
54 Novi zavjet, Matej 4, 4.
55 Vithoulkas, Medicina budućnosti, str. 43 f
56 Ispitivanje nekonzumiranja hrane Therese von Konnersreuth, provedeno pod vodstvom prof. Ewalda sa Sveučilišta u Erlangenu, od 14.-28.7.1927., u: Radosna Konnersreuth danas, str. 25 f
57 Stručno mišljenje o fenomenu Therese Konnersreuth, prof. dr. Urbana sa Sveučilišne klinike u Innsbrucku, listopad 1944., u: Radosna Konnersreuth danas, str. 24 f
58 Stručno mišljenje prof. dr. Franza Mayra od 18.10.1937., u: Johannes Steiner, Theres Neumann, str.182 ff.
59 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 173
60 Busse, Životne mudrosti, str. 14
61 Emrich, Tajne…, str. 92 f
62 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 36
63 – 69 Isto tako: str. 36, 40, 61, 66, 76, 81, 146.
70 Vidi također pod 38.
71 Iz razgovora o knjizi na temu: "Ozdravljenje putem duha" Kurta Tramplera preko Joachima Winkelmanna, u glasilu: Okultni glas, 1955.
72 Trampler, Veliki preobrat, str. 19
73 Isti kao 72, str. 21 ff
74 Höhne, Duhovni iscjelitelji danas, str. 99
75 Isto kao 74, str. 183
76 Allgeier, Čudotvorni iscjelitelji, str. 135 ff.
77 Isto kao 76, str. 113
78 Isto kao 76, str. 99
79 "Što Bruno Groening radi danas?", Gregor Harloff, Izvješće jednog novinara-očevidca, III nastavak, u: Mensch und Schicksal (Čovjek i sudbina), 7. god., 1953., br. 3, str. 7-9.
80 Isto kao 79.
81 Isto kao 79.
82 Isto kao 79
83 Isto kao 79.
84 Häusler, Istina o…,str. 212, vidi također pod 24.
85 Iz razgovora autora s Inge Thiede iz F.
86 Häusler, Istina o…,str. 191.
87 Isto kao 86, str. 215.
88 Trampler, Veliki preobrat, str. 107 f.
89 Daljnji primjeri u: Schmidt, Čudotvorna iscjeljenja…, str. 74 ff
90 Daljnji primjeri u: Harloff: "Što Bruno Groening radi danas?", II dio, u: Mensch und Schicksal (Čovjek i sudbina), 7. god., 1953., br. 2, str. 11.
91 Vidi također pod 78.
92 Harloff: " Što Bruno Groening radi danas?", IV dio, u: Mensch und Schicksal (Čovjek i sudbina), 7. god., 1953., br. 4, str. 8.
93 Isto kao 92.
94 Izjava pod prisegom gospođe Gertrud E. u Rosenheimu 13.9.1949., BG-A
95 Trampler, Veliki preobrat, str. 36 f.
96 Schmidt, Čudotvorna iscjeljenja… str. 38.
97 Trampler, Veliki preobrat, str. 17.
98 Häusler, Istina o…, str. 214.
99 Vidi također pod 78.
100 Jogananda, Autobiografija jednog jogija, str. 167 f.
101 Häusler, Istina o…, str. 210 f.
102 Isto kao 101, str. 212 f.
103 Isto kao 101, str. 191.
104 Iz razgovora autora s Gretom Häusler iz H.
105 Schmidt, Čudotvorna iscjeljenja…, str. 94 ff.
106 Grete Häusler, Među nama je netko…, str. 41 f
107 Iz razgovora autora s Gretom Häusler iz H.
108 Isto tako.
109 Isto tako.
110 Vidi također pod 53.
111 Iscrpno u: Häusler, Istina o…, str. 104
112 Tansley, Energijska tijela, str. 5.
113 Isto tako.
114 Novi zavjet, 1. Korinćanima, 3, 16.
115 Tansley, Energijska tijela, str. 6.
116 Isto tako.
117 Spalding, Život i učenje majstora Dalekog istoka
118 Istotako, str. 10.
119 "Moj odgovor protivnicima", Stav Brune Groening na javne napade, u: Münchener Merkur, 19.9.1949.
120 Emrich, Tajne čudotvornih iscjeljenja, str. 10 ff.
121 Lindenberg, Liječnici u borbi protiv bolesti i zatucanosti, str. 125 ff.
122 Stelter, PSI-iscjeljivanje, str. 9 ff.
123 Isto tako, str. 38 f.
124 Allgeier, Čudotvorni iscjelitelji, str. 72.
125 Isto tako, str. 72 f.
126 Stelter, PSI-iscjeljivanje, str. 48 f.
127 Isto tako, str. 74 f.
128 Isto tako, str. 90 ff.
129 Isto tako, str. 94
130 Isto tako. str. 68 f.
131 Isto tako, str. 75
132 Isto tako, str. 76
133 Isto tako, str. 95 f.
134 "Čudo psihičkog iscjeljenja", dr. Barbara Iwanowa, u: Esotera, 6/1974, str. 525 ff.
135 Stark, Magnetizam u terapiji, str. 64
136 Isto tako, str. 119 ff.
137 Stelter, PSI-iscjeljivanje, str. 113
138 Allgeier, Čudotvorni iscjelitelj, str. 242 f
139 Stelter, PSI-iscjeljivanje, str. 323 f.
140 Trampler, Veliki preobrat, str. 41 f
141 Vidi također pod 91
142 "Nisam nikakav čudotvorni liječnik", u glasilu: Die Abendzeitung, München, br.201, 20.8.1949.
143 Purner, Radiestezija – Put k svjetlu?, str. 4
144 - 145. Iscrpno u: Bachler, Iskustva jedne rašljarke Iscrpno u: König, Betz. Rašljarsko izvješće.
146 "Groening: Pošiljatelj polja zračenja?" – Završno izvješće Revije o istraživanjima u Heidelbergu, u glasilu: Revue, br. 30 od 4.9.1949., str.10
147 Iz razgovora autora s dr. L. iz L.
148 Eksperiment u okviru osobnog susreta autora s Eberhardom A. iz O., Monika Harms iz L. i dr. L. iz L. prisutni kao svjedoci.
149 Iz razgovora autora s Horst Wollowskim iz S.
150 Iz razgovora autora s Marlyse Hein iz K.
151 Iz razgovora autora s Petrom Kruse iz L.
152 Iz razgovora autora s Edith Geerken iz H.
153 Häusler, Istina o…, str. 198