15 jaroj de la dokumenta filmo "La fenomeno Bruno Gröning"

Speciala filmo tusas korojn

10JahreDokuFilmGrete Häusler parolas ce la premiero de la dokumenta filmo en Berlino la 3-an de oktobro 2003. Apud si M.Fortmann, T.Eich, B.Pesch, kaj M.Rosenberg (mald. dekstren)

Komencigis la 3-an de oktobro 2003: la dokumenta filmo "La fenomeno Bruno Gröning" premieris en la kinejo "Toni" en Berlino-Weißensee, kaj samtempe montrigis en la munkena kinejo "Maxim". Poste la filmo estis montrita en pli kaj pli da kinejoj – unue en germanlingvaj landoj, poste ekster ili. Intertempe la filmo kun sukceso montrigas en la tuta mondo – dum pli ol 15 jaroj. Gis hodiau c. 330 000 homoj en 100 landoj spektis tiun specialan filmon pri la eventoj cirkau Bruno Gröning.

Dokumento de nuntempa historio

"La fenomeno Bruno Gröning" prezentas la dramoplenajn eventojn de tiu epoko kaj sekvas la spurojn de tiu nekutima viro. Tiucele oni faris 70 horojn da filmmaterialoj, intervjuis pli ol 80 tiutempaj atestantoj, arigis raportojn pri aktualajoj, originalajn dokumentojn kaj elcerpajojn el televidaj elsendoj, kaj registris grandskalajn filmscenojn kun pli ol 2000 malcefaj rolantoj. La rezulto estis 5-hora dokumenta filmo en tri partoj. La filmo, tre zorgoplene esplorita dum nau jaroj, pludonas profundajn envidojn en la vivon kaj agadon de Bruno Gröning. Ce multaj spektantoj la filmo postlasas dauran impreson. Ekzemple, Birgit K. el Lübbecke skribis: "Al mi tre imponis la filmo, la elstara historia esplorado, impresoplenaj raportoj de tiutempaj atestantoj – filma dokumento de netaksebla valoro... "

Disdonilo de forto kaj sanigo

Sed tiu filmo estas pli ol dokumenta retrorigardo. Multaj spektantoj raportas, ke dum spektado ili subite perceptis forton, piketadon, fluon tra la korpo. Por la plejmulto tute nova travivajo. M. Sch. el Luhden (Germanio) skribis: "Mi havis piketadon en la korpo, anseran hauton varme kaj malvarme. La filmo kortusis min. Antaue mi sciis nenion pri Bruno Gröning kaj estis tial iom skeptika. Estis bona decido veturi hodiau al Detmold kaj spekti la filmon."
Kelkaj raportis ec pri malapero de doloroj, handikapoj, kaj aliaj suferoj. Ekzemple J. F. el Guildford (Australio): "Mi min sentis kvazau inter la Cielo kaj la Tero, cxiuj doloroj de mia dorso estis for." Kiel tio eblas? Gröning mortis en 1959, kaj la bruo pri li pasis antau longa tempo. Sed evidente la forto, kiu tiutempe efikis pere de Bruno Gröning, estas spertebla ankau ce spektado de la filmo. La faktoj parolas por si mem: sanigoj je kancero, brustangoro, reumato, kaj ostoporozo, sed ankau je dependeco de drogoj kaj aliaj maniaj malsanoj. Intertempe troveblas pli ol 60 sanigoj, atestitaj de kuracistoj, kiuj okazis pere de la filmo. Okaze de la 10-jara datreveno de la dokumenta filmo la regisoro postspuris tiajn sanigojn kaj aliajn rakontojn ligitajn al la dokumenta filmo.

Homoj raportas, kion ili spertis lige al la dokumenta filmo "La fenomeno Bruno Gröning"

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning