15 سال از مستند «پديده ای به نام برون گرونينگ»

فيلمی تکان دهنده

10JahreDokuFilmعکس: خانم گرته هويزلر، به هنگام افتتاح نمايش فيلم مستند در سوّم اکتبر سال 2003. در کنار ايشان(از چپ به راست) آقای فورتمان، توماس اَيش، بوخارد پِش، و مانفرد روزِنبرگ.

سوّم اکتبر ماۀ سال 2003: برای اولين بار فيلم مستندِ «پديده ای به نام برونو گرونينگ» در سينمای «تونی» در برلين به نمايش گذاشته می شود. و همزمان با آن در سينمای «ماکسيم» در مونيخ نيز نمايش داده شد. پس از آن در سينماهای متعدد ديگری در آلمان و کشورهای ديگر به نمايش درآمد که تا به امروز در 100 کشور بالغ بر 330000 نفر توفيق تماشای اين فيلم خاص را که حاوی سرگذشت برونو گرونينگ ميباشد، داشته اند.

يک فيلم مستند تاريخی

فيلم «پديده ای به نام برونو گرونينگ» به ترسيم وقايع هيجان انگيز آن دوران، و به پی گيریِ ردِّ پای اين مرد خارق‌العاده می پردازد. بدين جهت، 70 ساعت فيلم برداری می شود، بالغ برهشتاد مصاحبۀ مطبوعاتی، اخبار هفتگی سينمائی، متن اصلی اسنادِ، و گزارشات تلويزيونی گردآوری شده، و در صحنه‌ پردازی های بزرگ بيش از دو هزار شرکت کننده(سياهی لشکر) ايفای نقش می کنند. نتيجه اين فعاليت هُنری، فيلم مستندی است پنج ساعته که در سه قسمت به نمايش در می آيد. اين فيلم که تهيّه آن نه سال به طول انجاميده، شناخت دقيق و عميق زندگی و عملکردهای برونو گرونينگ را برای ما مُيسّر می سازد. اين فيلم بر روی خيلی از تماشاگران، تأثير ماندگاری می گذارد. به طور مثال، خانم بيرگيت کا، از شهر لوبِک می نويسد: تحقيقات تاريخی گرانقدری انجام گرفته است. در اين فيلم، گزارشات تکان دهنده شاهدان عينی مرا بيش از حدّ تحت تأثير قرار داد - - فيلمی ست فوق‌العاده و پُر ارزش.

حامل انرژی و شفاء

اين فيلم تنها يک اثر مستند، و نگاهی به گذشته نيست. خيلی از تماشاگران، گزارش می‌دهند که چگونه در حين تماشای فيلم، به ناگاه متوجۀ سَيَلانی در پيکر خود گشته اند. اغلب تماشا گران برای اوّلين بار با چنين پديده ای مواجه می شوند. آقای ام شِ از لودِن(آلمان) می نويسد: «در تنم کزکزی شروع شده بود، گاه سرد و گاه گرمم می شد. تحت تأثير فيلم قرار گرفته بودم. پيش از آن هيچ گونه اطلاعی در مورد برونو گرونينگ نداشتم، و به اين موضع با شک و ترديد می نگريستم. اکنون بسی خوشحالم که جهت تماشای اين فيلم به شهر دِتمولد رفتم.» برخی از تماشاگران حتّی از برطرف شدن درد و ناراحتی و رفعِ رنجوری های خود گزارش می دهند. به طور مثال، آقای ی. اِف. از گيلفورد(استراليا) می نويسد:«احساس می‌کردم که بين زمين آسمان قرار گرفته ام. همۀ دردهائی که در پُشتم احساس می کردم، از بين رفته بودند.» اين رخدادها چگونه ممکن می شود؟ برونو گرونينگ در سال 1959 از اين دنيا رفته است. نيروئی که در زمان حيات برونو گرونينگ از طريق وی ساطع می شده، آشکارا به هنگام تماشای اين فيلم، هنوزهم قابل دريافت می باشد. در يک فيلم ديگر که به خاطر دهمين سال نمايش فيلم مستند«پديده ای به نام برونو گرونينگ» تهيه گشته است، می‌توان بيش ازشصت مورد شفايابی مستند از بيماری های سرطانی، روماتيسم قلب، روماتيسم، استخوان پوکی، اعتياد به موادِّ مُخدّر، و رهائی از انواع ديگر اعتيادات که به هنگام تماشای اين فيلم به وقوع پيوسته و از سوی پزشکان تأييد شده است را شاهد بود.

تصاوير ويديويی: برخی از دوستان از تجربه‌های خود به هنگام تماشای فيلم مستند«پديده ای به نام برونو گرونينگ» گزارش می دهند.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ