Brīvās gribas respektēšana

Katrs jebkurā laikā ir brīvs izvēlēties savu ceļu

Brīvās gribas respektēšanaAtbilstoši Bruno Gröninga mācībai brīvā griba ir cilvēka augstākais īpašums. Grönings teica: "Es drīkstu cilvēkam palīdzēt, bet es nedrīkstu ne atņemt viņam lēmumu par to, ne arī viņu piespiest uz labu. Katram pašam jāatrod savs ceļš."

Brīvās gribas ievērošana kā Bruno Gröninga mācības būtisks pamats Draugu lokā tiek konsekventi īstenots. Piederība Draugu lokam nerada nekādas tiesiskas, finansiālas vai reliģiskas saistības vai pienākumus, ir jebkurā laikā tūdaļ pat izbeidzama un tādējādi salīdzināma ar labu, personīgu draudzību.

Lielākā daļa palīdzības meklētāju sākumā atnāk kā ļoti skeptiski un vispirms paši grib par visu pārliecināties. Bruno Grönings par to teica: "Neesiet, lūdzu, lētticīgi! Šodien es atkārtoju to pašu, ko vienmēr: ‘Jums nav jātic tam, ko es saku!’ Es to arī neprasu. Viens pienākums, kas Jums ir - pašiem par to pārliecināties!" Tikai praktiski piedzīvojot palīdzības un dziedināšanas savā ķermenī, aug uzticēšanās Bruno Gröninga mācībai un nostiprinās ticība, ka Dievs ir vislielākais ārsts. Heilstroms sajušana un panākumu piedzīvošana daudziem draugiem ir iedarbīga ierosme turpināt iet garīgo ceļu un vēlēties iemācīties un uzzināt arvien vairāk.

Ar garīgo patstāvību kļūt par savas dzīves meistaru

Bruno Gröninga mācība ir vērsta uz to, lai draugi garīgi paliek patstāvīgi un apzināti uzņemas atbildību par sevi. Bruno Grönings teica: "Es vēlos, lai Jūs kļūtu par dzīves meistariem!" Katrs pats ir savas laimes kalējs, jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī ievāks. Katrs drīkst pieļaut kļūdas, tomēr pēc tam viņam jānes savas darbības cēloņu un iznākuma dabiskā likuma sekas, kurš attiecas uz visiem cilvēkiem. Personīgā pieredze tomēr var tikt iegūta daudz vienkāršāk un ātrāk, ja ir zināmas garīgās likumsakarības. Caur draugu regulāru apmaiņu savā starpā ar panākumu aprakstiem tiek veicināta ātra garīgā izaugsme: "Viens palīdz otram, mums visiem palīdz Dievs," teica Bruno Grönings.

 

Dokumentarfilm

Dokumentālā filma:
„Bruno Gröninga fenomens”

Demonstrēšanas datumi daudzās pilsētās visā pasaulē

Grete Häusler-Verlag

Grētes Häusleres izdevniecība: Plaša grāmatu, žurnālu, CD, DVD un kalendāru izvēle

fwd

Izsakās zinātnieki: Interesanti aspekti no Bruno Gröninga mācības