Starpkonfesionalitāte

Bruno Gröninga Draugu lokā ir pārstāvētas visas pasaules reliģijas

Gruppenfoto Mai 2013Bruno Gröninga darbs nav piesaistīts nekādai reliģijai vai konfesijai. Tas arī nepiedāvā palīdzības meklētājiem nekādu jaunu ticību vai tamlīdzīgi. Tieši pretēji: Bruno Grönings ieteica saviem klausītājiem palikt uzticīgiem savai ticībai un apmeklēt savas baznīcas. "Es gribu baznīcas atkal piepildīt ar ticīgiem cilvēkiem. (...) Katram cilvēkam jāpaliek savā reliģijā, bet šeit, Draugu kopā, jāuzņem ticības spēks." Nav svarīgi, vai cilvēks ir kristietis, musulmanis, jūds, hinduists vai budists. Svarīgi ir tikai, ka viņš sevī nes ticību Dievam vai arī ir gatavs to uzņemt sevī. "Visi cilvēki, vienalga, kādas tautības, rases vai reliģijas, ir tā vērti, lai viņiem tiktu palīdzēts," teica Grönings.

Ņemt savu ticību nopietni

Bruno Grönings atgādināja cilvēkiem likt pie sirds savu ticību un īstenot to darbībā. Viņš apzinājās sava laika nesakārtotības un zināja, ka daudzi cilvēki ticību nesa tikai uz lūpām, bet ne sirdī. Tādēļ viņš bieži teica: "Neejiet uz baznīcu [dievnama izpratnē, vai mošeju, templi, sinagogu u.c.], tikai lai nobubinātu savu lūgšanu! Nē! Īstenojiet savas lūgšanas, ko Jūs izteicāt, darbībā!"

Viņš mudināja cilvēkus ņemt ticību nopietni. "Pierādiet, ka Jūs tik tiešām esat cilvēks, kurš tic Dievam! Ejiet uz dievnamu, lūdzieties tur patiesi! Ne tā kā līdz šim, kad daži, varbūt arī daudzi tur gāja tikai tādēļ, lai redzētu, kas vienam vai otram cilvēkam mugurā un lai par viņu runātu, un vēl daudzas citas netīras lietas, ko es pats savām acīm un ausīm esmu redzējis un dzirdējis. To nedrīkst darīt. Ja iet uz baznīcu, tad patiesi jāpateicas Dievam par visu to, ko Viņš labu darījis cilvēkam."

 

Dokumentarfilm

Dokumentālā filma:
„Bruno Gröninga fenomens”

Demonstrēšanas datumi daudzās pilsētās visā pasaulē

Grete Häusler-Verlag

Grētes Häusleres izdevniecība: Plaša grāmatu, žurnālu, CD, DVD un kalendāru izvēle

fwd

Izsakās zinātnieki: Interesanti aspekti no Bruno Gröninga mācības