Нийтийн эрх ашиг

„Байгалийн жамаар амьдралд туслах хүрээлэл ТББ“ нь ашгийн бус, хүмүүнлэгийн байгуулага болох нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Нийтийн эрх ашиг„Байгалийн жамаар амьдралд туслах хүрээлэл ТББ“ нь Бруно Грёнинг-анд нөхдийн хүрээллийн бүхий л албаны болон хуулийн хэргийг толгойлогч холбоо бөгөөд Зийгбург дэх анхан шатны шүүхэд бүртгэгдсэн болно.

Сайн дурын ба цалин хөлсгүй

Бруно Грёнинг-анд нөхдийн хүрээлэл нь аливаа үйл ажиллагааны төлбөр, гишүүнчлэлийн татвар, хураамж, санхүүгийн бусад татаасыг авдаггүй. Бруно Грёнинг-анд нөхдийн хүрээллийн бүх үүрэг даалгавар нь Бруно Грёнингийн заасанчлан сайн дурын хандиваар гүйцэтгэгдэх бөгөөд тусламж, эдгэрэл авсан анд нөхөд талархсан сэтгэлийн илэрхийлэл болгон сайн дураар, цалин хөлсгүй ажилладаг. Тиймээс оюун санааны түвшинд ч, Гретэ Хойслерийн байгууллагад (ХХК) ч цалин, ажлын хөлс, ашиг хонжоо буюу түүнтэй адилтгах зүйл байхгүй. Мөн байгууллагыг удирдаж төстэй төлбөр байдаггүй ба энэ үйл хэргийг удирдаж байгаа Дийтер Хойслер ч цалин хөлс авдаггүй. Бруно Грёнингийн өөрийгөө гэх биш харин хажуудахынхаа төлөө байсан нь бидний үлгэр дууриалал болж байна. Бруно Грёнинг: “Би хүмүүсээс авах гэж биш, харин хүмүүст өгөх гэж амьдарч явна” гэж хэлж байжээ.

Анд нөхдийн хүрээлэл дөнгөж үүсч эхэлсэн үеэсээ л бүлэг бүрийн бүх хандив болон зардлыг нягт нямбай тооцож, шалгадаг байсан. Үлдсэн бүх мөнгийг цуглуулан бусад үйл ажиллагаанд ж: герман болон гадаад анд нөхдүүдэд зориулан сургалтын материалыг тогтмол хэвлэхэд зориулдаг. Түүнийг дараа нь бүх бүлгүүд болон улс орнуудад үнэ төлбөргүй, тэгш эрхтэй, хандив авахгүйгээр тараана.

Dokumentarfilm

Баримтат кино:
“Бруно Грёнингийн гайхамшигт үзэгдэл”

кино дэлхий даяар олон хотын кино театрт гарч байна

Grete Häusler-Verlag

Грете Хойслер хэвлэл: Ном, сэтгүүл, CD, DVD, хуанлийн өргөн сонголт бий

fwd

Эрдэмтэд үг хэлж байна: Бруно Грёнингийн сургаалийн талаарх сонирхолтой үзэл баримтлалууд