Hình ảnh ý nghĩa của chuỗi ánh sáng trên toàn thế giới

Hiện tượng Bruno Gröning - một bộ phim mang lại niềm hi vọng về sự giúp đỡ và chữa lành

Sinnbild LichterketteHình ảnh ý nghĩa của chuỗi ánh sáng

Bruno Gröning (1906-1959) được biết đến như một “người chữa bệnh thần kì” – đó là chủ đề chính xuyên suốt bộ phim tư liệu này. Kể từ ngày 19 tháng 1năm 2019 bộ phim sẽ được công chiếu trong vòng ba tuần lễ ở hơn 800 địa điểm khác nhau trên thế giới. Cùng thời gian đó, các bạn cũng có thể xem toàn tập bộ phim này trên kênh YouTube cùa Hội thân hữu Bruno Gröning bằng 33 ngôn ngữ khác nhau.

Bruno Gröning truyền cho chúng ta năng lượng tích cực, dòng năng lượng mà ông gọi là “năng lượng Thượng Đế” hoặc “Heilstrom”. Trong thời gian Ông còn sống cũng như sau khi Ông đã “trở về nhà”, vô số người đã được trải nghiệm sự giúp đỡ cùng sự chữa lành thông qua việc tiếp nhận năng lượng cuộc sống này.

Trong quá trình theo dõi bộ phim, dòng năng lượng chữa lành tự nhiên này cũng có thể chảy trong cơ thể các bạn. Các bạn hãy tận dụng cơ hội này, để tiếp nhận năng lượng và tiếp tục truyền đạt đến những người khác dưới dạng những suy nghĩ tích cực, những lời nói thân thiện và những việc làm tốt.

Có vậy thì các bạn cũng sẽ trở thành một một phần trong chuỗi ánh sáng bao quanh Trái Đất – cùng với hàng ngàn người khác mở rộng trái tim đón nhận năng lượng Thượng Đế, với hi vọng rằng nó sẽ mang lại sự giúp đỡ và chữa lành cho những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

“Có rất nhiều điều không thể giải thích được. Nhưng không có điều gì là không thể xảy ra” – Bruno Gröning

Website Hội thân hữu Bruno Gröning – Phim tài liệu

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning