گالری عکس

عکس هائی از فعاليّت های مجمع دوستان برونو گرونينگ در سرتاسر جهان

مجمع دوستان برونو گرونينگ در همۀ قاره ها فعاليّت دارد. در اکثر کشورها، دوستان برونو گرونينگ به مناسبت های مختلف مانند کوه پيمائی، کنفرانس، و يا با حضور در جلسات انجمن گرد هم می آيند. عکس های انتخاب شده ازبين هزاران عکس، نشان دهنده گوشه ای از فعاليت های مجمع را نشان می دهد.


بر روی نقشۀ جهان، قاره ای را انتخاب نموده و سپس روی کشور مورد نظر کليک بکنيد.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ