آدرس تماس

اطلاعاتی برای علاقمندان و طالبان ياری و مدد

هرگاه که شما علاقمند به کسب اطلاعات بيشتر در مورد شفاء و ياری از طريق معنوی بر مبنای آموزشهای برونو گرونينگ می باشيد،می توانيد با آدرس ارتباطی کشور خود تماس برقرار نماييد.

پس از برقراری تماس، از شما برای شرکت در جلسۀ آشنائی با آموزشهای برونو رگونينگ که به طور رايگان برگزار ميشود، دعوت بعمل خواهد آمد.

شما میتوانيد در صورت فقدان آدرس ارتباطی در کشورتان، با آدرس بين المللی ما در آلمان تماس برقرار نماييد.


لطفاً کشور مورد نظر خود را انتخاب نماييد:
 
  آدرس تماس 
Dieter Häusler
Haidauer Strasse 6
DE-93107 Thalmassing
+49 9453 998626
+49 9453/996593

بلی، من مايلم در منطقۀ خود، به جلسۀ آشنائی با آموزشهای برونو گرونينگ که رايگانی و بدون هرگونه تعهدات ميباشد، دعوت بشوم.

 برگۀ تماس 
* پُر نمودن سطوری که با علامت * مشخص شده اند، الزامی است

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ