شفاهای روحی روانی

درحلقه دوستان برونو گرونینگ هزاران گزارش در مورد مدد رسانی و شفایابی از سال 1992 از زمانیکه گروه علمی پزشکی تاسیس شد، ثبت و مکتوب شده است. از آن زمان همواره شفاهای جدیدی در سرتاسر دنیا اتفاق می افتد، که بایگانی گزارشات به طور مداوم با گزارشات بیشتری تکمیل می گردد. شفاهای جدید نیزبه طور پیوسته به وب سایت اضافه می شود. در اینجا شما گزینش مختصری از گزارشات موفق در مورد شفاهای روحی روانی را پیدا می کنید.

Healing from Alcoholism and depression

John Leiker, USA

John Leiker was for 35 years an alcoholic and drank 17 bottles of beer a day. He suffered from severe depression and twice tried to end his life. His condition was hopeless. At a lecture about the teachings of Bruno Gröning, he experienced a spontaneous and permanent healing of alcoholism. Six months later he felt a strong force that flowed from the legs to the head and freed him of all mental health problems.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ