گروه علمی-پزشکی(ام و اف)

یک انجمن بین المللی از متخصصان مراقبت های بهداشتی

MWFاز زمان تاسیسش در سال 1992، گروه علمی- پزشکی(ام و اف) تبدیل به یک انجمن منحصر به فرد برای هزاران پزشک، روانشناس و سایر افرادی شد که در حیطه پزشکی در سراسر دنیا کار می کنند تا پدیده شفا از طریق معنوی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند. خیلی از آنها به دنبال کمک برای خودشان و یا بیمارانشان بودند وآموزه های برونو گرونینگ را یک مکمل موثر بر دانش مرسومشان و یا به عنوان روشی جایگزین در پزشکی یافتند.

از طریق انتشارات، سخنرانی ها و کنفرانس های پزشکی، آنها خواستار آموزش و تعلیم و نشان دادن ربط بین یاری و شفا با پدیده شفایابی از طریق روحی- معنوی هستند. در درجه نخست تاییدیه پزشکی مبنی برموفق بودن گزارشات و-تا سر حد امکان- مستندات مربوط به یافته های قبل و بعد از شفایابی ها.

بدین شکل، بایگانی ای که در طی سالیان اخیرساخته شده است ، شواهد موثر و فراوانی را ارائه می دهد که از طریق معنوی شفای اختلالات روحی و روانی از یک طرف و بیماری های جسمی و پیش رونده از طرف دیگر امکان پذیر است.

متخصصان متعهد (ام و اف) وقت خود را صرف قدرشناسی بخاطر شفاهایی می کنند که یا خود تجربه کرده اند و یا شاهد و ناظرش در دیگران بوده اند. خواسته و تمایل آنها این است که یک مبنا و پایه علمی برای شفایابی معنوی از طریق آموزه های برونو گرونینگ فراهم کنند، که باعث شود این شیوه شفایابی برای همه آنهایی که به دنبال مدد و یاری هستند و همچنین همکاران در حرفه مراقبت های بهداشتی- سلامتی، تا جای ممکن دست یافتنی شود.

 

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ