موسيقیِ سازی

اکستر سنفونی، و مجلسی

Instrumentalmusikمجموعۀ موسيقیِ سازی در برگيرندۀ کنسرت، فانتازی، و انواع ديگر موسيقی از جمله آثاری برای ارکستر بزرگ، و موسيقی مجلسی می باشد. اين آثار در گردهمآيی آخرهفته ای ويژۀ موسيقی، از سوی دوستان برونو گرونينگ اجرا و ضبط شده اند. فقط شمارۀ 07 «ای انسان به اعجاز روانت درنِگر» از سوی ارکستر استوديوی فيلم بابّلسبرگ آلمان اجرا شده است.

قابل ابتياع فقط به زبان آلمانی
شماره تيتر، آهنگساز، طول مدّت، از سی دی، تاريخ تهيّه

  1. Adagio in F-Dur, B. Pesch, 06:53, CD: Instrumentalkompositionen, 2002
  2. Gitarrenkonzert in D-Dur Largo, Chr. Pesch, 05:26, CD: Instrumentalkompositionen, 2002
  3. Der Dialog – Paris 1959, A. Mast, 03:55, CD: Der Weg vom Himmel zur Erde..., 2004
  4. Air, Chr. Pesch, 05:45, CD: Der Weg vom Himmel zur Erde ist im Werden, 2003
  5. Ouvertüre "Der Sonnenkristall", Chr. Pesch, 10:02, CD: Der Weg vom..., 2004
  6. Siegesgang der Natur, Chr. Pesch, 06:19, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1997
  7. Mensch, sieh das Wunder deiner Seele, B. Pesch, 07:57, CD: Mensch, sieh das..., 2007
  8. Geborgenheit, Y. Massard, 3:08, CD: Ursprünglich, 2011
  9. Romanze in G-Dur, B. Pesch, 06:58, CD: Ursprünglich, 2011
  10. Weil wir den Frieden lieben, C. Pesch, 06:22, CD: Ursprünglich, 2012

قطعات مذکور با فُرمت mp3، منتخباتی از گنجينه آثار موسيقی تهيّه شده از طرف شرکت انتشاراتی گرته هويزلر می‌باشند که جزو سی دی های مختلف تکثير و انتشار يافته اند. همۀ سی دی ها جهت استفادۀ خصوصی تهيۀ گشته اند. لطفاً مقررات حقّ چاپ و تکثير را رعايت فرماييد.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ