Interjú Dr. med. G. Blättnerrel

Az Orvostudományi Szakcsoport (MWF) vezetőjével

G. Blättner

Blättner Doktorúr, miért áll ki nyilvánosan ilyen elhivatottan a Bruno Gröning tanítása általi szellemi úton való gyógyulás mellett?

Meggyőződésem, hogy minden orvosnak kötelessége a páciensének segíteni. És ha az egyetemi tudás nem segít, akkor az orvosnak egyéb olyan módszerek lehetőségét is meg kell vizsgálnia, amelyek segíthetnek a gyógyulásban. Évekkel ezelőtt figyeltem fel Bruno Gröningre és a Baráti Körre. Amikor átnéztem a gyógyulásokról szóló beszámolókat és láttam, hogy komoly, krónikus betegségekből is egyszerűen meggyógyultak emberek, akkor tudtam, hogy nem hallgathatok erről, ami itt történik.

Sok más módszer is létezik a természetgyógyászatban és a szellemi gyógyítás területén is. Miért a Bruno Gröning Baráti Kör mellé állt?

Az embernek fel kell állítani egy sorrendet. Az MWF-ben orvosok, természetgyógyászok és más, a természetes gyógymódokkal összefüggő területeken dolgozó szakemberek vállalnak feladatokat a saját munkájuk mellett. Az embernek tudnia kell, hogy mire szánja rá az idejét. Számomra nem ez az egyetlen út, de a legértékesebbnek tartom azért, mert a legegyszerűbb. Az a célom, hogy valami olyat tudjak mutatni az embereknek, amit egyszerűen tudnak követni, és ami ingyen, anyagi ráfordítás nélkül is segíthet. Ez az, amire az egészségügyi rendszer mai helyzetében szükség van. Kollégáim és én utazásaink során ezzel szembesülünk, különösen a szegényebb országokban, amelyekben előadásokat tartunk. Az előadásainkon elmondjuk az embereknek, hogy Bruno Gröning tanítása szerint hogyan nyithatják meg magukat a Heilstrom-nak. A hallgatóság soraiban sokan azonnal érzik testükben az erőt. Gyógyulásokat figyelhetünk meg már az előadások alatt is. Azután helyi csoportok alakulnak és magától terjed a közösség, mert az emberek azt tapasztalják, hogy segít.

Orvosként Önnek mi a legfontosabb Bruno Gröning tanításában?

Amellett, hogy egyszerű és nem kerül pénzbe, nekem a tanításban az is nagyon tetszik, hogy természetes és világosan érthető. Előadásaimon mindig hangsúlyozom, hogy a szellemi úton történő gyógyulás - akár a Baráti Körben vagy bárhol máshol – egy világosan érthető dolog, nincs benne semmi titokzatos vagy misztikus. Bruno Gröning újra és újra hangsúlyozta, hogy ő semmi újat nem mond, mert ez egy ősi tudás, amit a mostani idők szavával ad át nekünk. Ennek a tudásnak mindig is a birtokunkban kellett volna lennie, de időközben elfeledtük vagy már rosszul tudjuk. De minden vallásban megtalálható és a régebbi korok orvosai, mint pl. Paracelsus, szintén ismerték. Gröning úr úgy is jellemezte a Heilstromot, mint egy magasabbrendű természeti erőt, melyet Isten az embereknek adott. Ennek az erőnek világos törvényszerűségei vannak, aki ezeket ismeri, az használni is tudja.

A Baráti Körben a gyógyulások vizsgálata során újra és újra igazolva látjuk, hogy a gyógyerő hat, ha az ember ezt engedi. A gondolatoknak és érzéseknek óriási a jelentősége. A szellemi úton való gyógyulás több, mint egyszerű energiafelvétel; a gyógyulni vágyónak aktívnak kell lennie. Nehezen leszünk egészségesek, amíg van bennünk gyűlölet és irigység például. Az embereknek változniuk kell, meg kell tisztítaniuk a gondolkodásukat és érzelmeiket és ezt is el kell magyaráznunk. Azt is nehéz elfogadni sokaknak, hogy a fellépő fájdalmak, rosszullétek, láz vagy egyéb testi reakciók a gyógyulás folyamatához tartozhatnak. Aki ezen a szellemi úton akar gyógyulni, annak tanulnia kell, azt is, hogy végsősoron átvegye a felelősséget az egészségéért.
Ez nem mond ellent annak, hogy igénybe vegye az orvosi terápiákat. Gyakran nem lehet egyszerre minden gyógyszert elhagyni és azt mondani: „Soha többé nem megyek orvoshoz, mert most azonnal a Heilstrom által egészséges leszek.” Nem lehet követelőzni. A gyógyulás mindig – ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni – Isten ajándéka.

Ön gyógyítónak tartja magát?

Az Isten szerelmére: nem! Egyetlen ember sem tud gyógyítani. Gyógyítani csakis Isten képes. Ismét Bruno Gröning szavait idézem: „Nem én gyógyítok – segít és gyógyít az isteni erő.” Azt hiszem, ebben minden benne van. A gyógyulást kereső Isten segítsége által magában érzi a gyógyulást, ha képes megnyitni magát a Heilstromnak. A mi feladatunk egyedül az, hogy segítsünk, hogy erre rájöjjön.

Miért alakították meg az Orvostudományi Szakcsoportot?

Óriási öröm számomra, hogy az MWF-ben szinte minden gyógyászati szakterület képviselői együttműködnek egymással. Orvosok, természetgyógyászok, egyéb gyógyítók, szakápolók, gyógytornászok, pszichológusok stb. Nálunk semmilyen szakmai féltékenység nincsen, senki nem képzeli a tudását magasabbrendűnek a többiekénél; tisztelettel egymás iránt, harmonikusan működünk együtt.
A munkánk egy részét azok a nemzetközi előadások képezik, amelyeket orvosaink és természetgyógyászaink tartanak. Gyakran tartják közösen az előadásokat, vagy még pszichológus is csatlakozik hozzájuk, ha az előadás témája pl. a drogfüggőségből való gyógyulás.
Munkánk másik területe a Baráti Körön belül a gyógyulásokról szóló sikerbeszámolók összegyűjtése, feljegyzése. A különböző gyógyászati szakterületek több mint 400 képviselője vesz részt segítőként ebben a tevékenységben. A gyógyulási beszámolókat munkacsoportokban orvosokkal együtt átbeszélik, megvizsgálják, és amennyire lehetséges, dokumentálják.
Ezeken kívül van az MWF-nek egy belső folyóirata, amelyet 11 nyelvre fordítanak le. Sok országban tartanak rendszeresen találkozókat a tapasztalatcsere céljából.
A Baráti Kör világszerte létező építményének fontos része a szakcsoport munkája.

Bruno Gröning tanítása egy új vallás?

Amikor Istenről és isteni erőről beszélünk, sokan azt hiszik, hogy egy egyházba vagy egy szektába kerültek. Ennyire messze jár a mai ember a természetestől. Tulajdonképpen magától értetődőnek kellene lennie annak a tudásnak – minden orvos számára is -, hogy van egy legfelsőbb létező, egy legfelsőbb szellem, aki az egyetlen és legnagyobb orvos. Mi orvosok vagy természetgyógyászok csak az Ő segítői lehetünk. Nekünk, a gyógyászattal foglalkozók számára hatalmas élmény megtapasztalni, hogy Ő létezik, hat és segít a mindennapi gyógyító gyakorlatban is. Bruno Gröning tanítása, azt hiszem ez már világossá vált, vallásokon felüli. Az Orvostudományi Szakcsoportban dolgozó orvosok minden vallást képviselnek. Aki az iszlámban hisz, iszlámhívő marad, a keresztény keresztény, a zsidó zsidó. Ebben sem helyezi egyik előbbre magát a másiknál. Munkánk nem a vallásokról, hanem az emberekről szól!
A szakcsoport képviselői sikeres előadáskörutat tartottak Izraelben; Betlehemben éppúgy, mint Hebronban. Röviddel azután pedig Teheránba (Iránba) utaztak, és az ottani orvostudományi egyetemen rendezett kongresszus keretében előadást tartottak Bruno Gröning tanításáról és az MWF tevékenységéről. Az MWF Indiában is létezik, egyik kollégánk pedig Pekingben tartott előadást az egyetem meghívására.
Ez az erő nem ismer külön katolikust vagy evangélikust, nem tesz különbséget keresztény és zsidó, muszlim és buddhista között. Egyedül a szív számít és az ember akarata a jóra.

A jövőre nézve mi a kívánsága?

Éppen az elmúlt évek nemzetközi rendezvényei mutatták meg, hogy a gyógyítás területén dolgozó kollégáink körében mennyire nagy az érdeklődés a Bruno Gröning tanítása által történő szellemi gyógyulás iránt. Az USA-ban, Kanadában, Kelet-Európában és Ázsiában többezer érdeklődő részvételével megtartott előadások bizalommal töltenek el arra vonatkozóan, hogy hamarosan Németországban és a környező országokban is megnyílik az út az egyetemek felé. A mostani idők szükségletei komolyan indokolják, hogy nyitottan és konstruktívan viszonyuljunk az alternatív gyógyulási lehetőségekhez. A személyes világnézeti különbségek nem jelenthetnek akadályt, ha arról van szó, hogy hogyan tudunk segíteni az embereknek. A ma parancsa a következő: segíteni, segíteni és megint segíteni! Ehhez minden jót hasznosítani kell, legyen az természetgyógyászat, konvencionális gyógyászat vagy szellemi úton való gyógyulás.

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról