Közösségi órák

A mindennapok erőforrása

GE Köln-RathA közösségi órákon Bruno Gröning tanítása elmélyítve kerül továbbadásra. A segítségkeresőknek és a barátoknak így lehetősége nyílik arra,hogy gyakorolják ennek az új eszmekincsnek a helyes alkalmazását, és hogy megerősítsék a hitüket. Ilymódon az ember nem csak megszerzi az egészséget, hanem meg is tudja azt tartani.

Ismerjük meg a szellemi összefüggéseket, hogy ne essünk vissza ugyanabba a bajba

Hogy milyen fontos Bruno Gröning tanításának az ismerete, az a múltban megmutatkozott: Sok segítségkereső meggyógyult a Gröninggel való egyszeri találkozás alkalmával – mint pl. Herfordban vagy a Traberhofon – de nem volt tisztában a gyógyulás szellemi hátterével. Nem tanulták meg sem a Heilstrom felvenni, mint ahogy az úgynevezett Regelung-fájdalmakról sem tudtak. A gondolatok ereje, a megfelelő testtartás, a Jó és a Rossz ismerete: mindez számukra ismeretlen volt. Ha Regelungen lépett fel, vagy a gyógyulás tartóssága felől támadtak kétségeik, gyakran túl gyengék voltak arra, – mivel önmagukra voltak utalva – hogy higgyenek az egészségben. Néhányan újra visszaestek régi bajukba. Gyakran mondták, hogy a gyógyulás nem tartós. Azonban aki Bruno Gröning tanítását ismeri, és megértette a szellemi törvényszerűségeket, tudja, hogy ez csak a hiányzó hitnek, illetve a szellemi összefüggések lépett fel, vagy a gyógyulás tartóssága felől támadtak kétségeik, gyakran túl gyengék voltak arra, – mivel önmagukra voltak utalva – hogy higgyenek az egészségben. Néhányan újra visszaestek régi bajukba. Gyakran mondták, hogy a gyógyulás nem tartós. Azonban aki Bruno Gröning tanítását ismeri, és megértette a szellemi törvényszerűségeket, tudja, hogy ez csak a hiányzó hitnek, illetve a szellemi összefüggések.

Így fontos a segítségkereső számára, hogy a közösségi órákon jól megismerhesse Bruno Gröning tanítását. De fontos az is, hogy ott a Heilstromot nagyobb mennyiségben vegye fel- ami pontosan azért sikerül, mert a közösség megsokszorozza az energia hatását. Bruno Gröning egy elemhez hasonlította az embert. Az ember a gondolkodással, beszéddel és cselekvéssel folyamatosan energiát ad le.Hogy ereje teljében maradjon, ennek megfelelően mindig újra kell tankolnia az energiát. Ezt a mindennapi Einstellen és a közösségi órákon való rendszeres részvétellel tudja elérni. Bruno Gröning egy segítségkeresőnek szóló levelében többek között ezt írta: "Hasonlítsa önmagát az élete folyamán egy elemhez, (…) amennyiben Ön (…) gondoskodik arról, hogy a teste frissen fel legyen töltve, akkor mindig abban a helyzetben van és lesz, hogy ezt az életenergiát ne csak a saját maga számára hasznosítsa, hogy élet- és létképes legyen, hanem mint egy elem, másoknak is tud energiát adni, azaz minden felebarátjánakn és embertársának, akinél energiahiány mutatkozik."

Váljunk meg mindentől, ami negatív

A közösségi órákon sok ember jön össze hívő gondolatokkal és nyitott szívvel.Itt alkalmuk nyílik arra, hogy szellemi úton minden negatív dolgot leadjanak, hogy lelkükből a rosszat kiürítsék. Így sok jó erőt tudnak fölvenni magukba ahhoz, hogy a hétköznapok vizsgáiban megőrizhessék az erejüket és legyőzhessék a Rosszat. Itt a gyógyerőt sokszoros mennyiségben lehet fölvenni. És minél több ember einstellezik együtt, annál nagyobb az erő.

Bruno Gröning a következőképpen magyarázta el a közösségi óra lényegét: "Nem arról van szó, hogy csak úgy legyünk jelen a közösségi órán, hanem valóban arról van szó, hogy Önök a helyes úton maradjanak, és hogy Önöket ez a közösségi óra visszatartsa attól, hogy letérjenek a helyes útról – hiszen mindez tényleg a javukat szolgálja."

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról