Healings of hardness of hearing and deafness

Healing after 14 years of complete deafness of the left ear

Alina Bąk (55), Ustka (Poland)

In the year 1994, during a hospital stay, I got an infection of the right middle ear which hadn’t completely healed at my discharge. When watching television in the evening I asked my son to turn up the sound because I could hardly understand anything. My son said that the volume was already set very high. That surprised me because until then I had always heard well. So I first removed the cotton which I had earlier stuffed into my right ear - which was then still inflamed - and determined that I was able to hear again. It occurred to me that something was wrong with my left ear.

Læs mere ...

Heilung von Mehlstauballergie, Tinnitus, Schwerhörigkeit, Mittelohrentzündung und -eiterung, Stirnhöhlen- und Nasennebenhöhlenentzündung

Healing from allergy to flour dust, tinnitus, hardness of hearing, purulent otitis media, frontal and paranasal sinusitis

Peter Ettinger (55), Manching (Germany)

When I look back on the many decades of illness I often wonder, "How were you able to stand it?" The continual knee and back pain and the severe allergy to flour dust that rendered me incapable of working. Yes, and then there was the noise in my ears from childhood on - the tinnitus - and then the 50 years of ear aches and the 30 years of chronic sinusitis shouldn't be forgotten. It's easy to talk about, but you have to have experienced - better, suffered - it to understand my gratitude for being able to be well now - well through the teaching of Bruno Gröning, well through an energy, the existence of which I wouldn't have believed years ago - the Heilstrom.

Læs mere ...

Heilung von Schwerhörigkeit im linken Ohr

Healing from partial deafness of the left ear

Uschi Eckes (60), Düsseldorf (Germany)

At the age of four I pierced my eardrum with a hairpin. My left ear festered continually and until I was 16 my middle ear and auditory canal became inflamed once a month. Often I couldn't go to school because of the severe pain and wasn't allowed to participate in swimming.

Læs mere ...

Healing from hardness of hearing in the right ear and tinnitus

Mr. L. (32), Singapore

At 14 years of age (1990), I listened to loud music on a Walkman every day. After about half an hour I could no longer hear well in my right ear. I noticed it especially when telephoning. I ignored it, but did stop listening to loud music with the headphones. The hardness of hearing in my right ear remained unchanged. I heard nearby sounds as if the noise were far away. In the year 2005 I started listening to loud music again. During this period a permanent high whistling began in both ears, a little more right than left. It was very unpleasant. Since it didn't seriously interfere with my daily life, however, I didn't go to the doctor.

Læs mere ...

Heilung von Schwerhörigkeit nach Hörsturz

Jürgen B. (53), Deutschland

[1] In meinem linken Ohr hatte ich seit mindestens fünf Jahren eine Schwerhörigkeit, welche mir erst nach und nach auffiel. Im täglichen Leben kam es immer wieder vor, dass mich jemand ansprach und ich immer erst nach wiederholtem Ansprechen reagierte. Beim gemeinsamen Fernsehen verstand ich nicht, was gesagt wurde, und musste darum bitten, den Ton lauter zu stellen. Meine Verlobte, die ich vor viereinhalb Jahren kennenlernte, machte mich wiederholt darauf aufmerksam, ich möge doch bitte einmal zum Ohrenarzt gehen.

Læs mere ...

Helbredelse af tunghørhed på begge ører efter fødsel ved tangforløsning

Fru R. G. (32), Køln (Tyskland)

Da jeg under min fødsel blev tangforløst, pådrog jeg mig en beskadigelse på det indre øre, og jeg har siden da været tunghør på begge ører. Skaden kunne ikke opereres, sagde lægerne. Jeg kunne ikke høre hverken fuglenes kvidren, bladenes raslen eller forbikørende biler. Mine skolekammerater sagde altid ironisk: "Hun skal have alting at vide tre gange". Jeg blev kategoriseret som indelukket, trodsig og kontaktsky og oplevede mange krænkelser. På højre øre kunne jeg stadig høre godt 35 %, på venstre øre godt 20 %. Lt. audiogram, tv. høretab indtil 60 db, til højre op til 80 dB. Lægerne rådede mig indtrængende til at få et høreapparat, men det ville jeg ikke.

I november 1989 kom jeg ind i Bruno Gröning-Vennekredsen. Fra det tidspunkt optog jeg regelmæssigt den helbredende kraft i mig. I januar 1993 fik jeg pludseligt et stærkt tryk for begge ører og kunne på det venstre øre høre støjen fra forbikørende biler på gaden foran huset. Det havde jeg aldrig hørt før. Jeg kunne også for første gang i mit liv høre sagte støj. Siden februar 1993 har jeg haft helt normal hørelse på det højre øre. En yderligere høreprøve bekræftede til min ørelæges store forbavselse, at jeg havde genvundet hørelsen. Jeg har siden da været et jævnbyrdigt menneske og betragtes ikke længere som en outsider.

Helbredelse af tunghørhed (hypacusis) efter pludseligt høretab

Hr. J. B. (53), Hamburg (Tyskland)

Jeg var efterhånden blevet klar over, at jeg fra omkring 1987 var blevet tunghør på venstre øre. I 1991 gik jeg til ørelæge, og han fortalte mig, at tunghørheden var en følge af et pludselig indtrædende høretab. Han rådede mig til at anskaffe et høreapparat.

Godt to måneder efter min indføring i august 1991 hørte jeg flere gange en ret høj knitren i venstre øre. Nogle uger senere konstaterede jeg, at jeg igen kunne høre lige godt på begge ører. Gennem en ny høreprøve har min læge bekræftet, at jeg igen har opnået fuldstændig normal hørelse.

Helbredelse af døvhed på venstre øre

Fru V. S. (50), Tiraspol (Moldavien)

I 1991 begyndte min hørelse at gå aftage. Jeg havde i mit erhverv som telefonist sværere og sværere ved at klare mit arbejde. Det blev trods lægelige anstrengelser værre og værre, indtil jeg slet ikke kunne høre mere på mit venstre øre. Lægerne gav mit intet håb om helbredelse.

I december 1994 hørte jeg om Bruno Gröning-Vennekredsen og optog regelmæssigt den helbredende strøm i mig. Allerede efter to uger kunne jeg igen høre normalt, og dette blev også bekræftet gennem en høreprøve. Min læge kunne ikke finde nogen forklaring herpå.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære