Vennekredsmøder

Kraftkilde til det daglige liv

GE Köln-RathPå Vennekredsmøderne bliver Bruno Grönings lære uddybet og videregivet. De hjælpsøgende og vennerne har så mulighed for at øve sig i at gøre nytte af dette nye tankegods og styrke troen i sig. Derved kan mennesket ikke alene opnå sundheden, men også beholde den.

At kende de åndelige sammenhænge, så man ikke forfalder til gamle svagheder

Fortiden har vist hvor vigtigt det er at kende Bruno Grönings lære: Mange hjælpsøgende er efter et enkelt møde med Gröning – i Herford eller på Traberhof - blevet raske, men kendte ikke noget til den åndelige baggrund for en helbredelse. De havde hverken lært at optage Heilstrom eller kendte noget til følgevirkningerne. Tankens kraft, den rigtige måde at sidde på, viden om godt og ondt: Alt dette var fortsat fremmed for dem. Når Regelungsschmerzen. indtraf, eller tvivlen på varigheden af helbredelsen dukkede op, var de – overladt til sig selv – ofte for svage til at tro på sundheden. Så mange faldt tilbage til deres gamle lidelse igen. Det hed sig så, at helbredelserne ikke holdt. Men den, der kender Bruno Grönings lære, og forstår de åndelige love, ved, at det kun var en uvilkårlig følge af manglende tro eller manglende viden om den åndelige sammenhæng. Den, der f.eks. ikke ved noget om tankens kraft, og fortsat beskæftiger sig med sygdommen, kan miste helbredelsen igen, da det dårlige, sygdommen, tiltrækkes igen gennem disse tanker.

Så er det vigtigt for den hjælpsøgende at gøre sig fortrolig med Bruno Grönings lære på Vennekredsmøderne. Men det er også vigtigt, at Heilstrom bliver optaget i forstærket form – hvilket netop lykkes på grund af at fællesskabet mangedobler virkningen. Bruno Gröning sammenligner mennesket med et batteri. Gennem tanke, tale og handling afgives der hele tiden energi. For at blive ved med at være kraftfuld, må der tankes tilsvarende energi. Det kan man opnå gennem daglig Einstellen og regelmæssige besøg på Vennekredsmøderne. I et brev til en hjælpsøgende skrev Bruno Gröning bl.a.: "Sammenlign Dem hele livet med et batteri, […] idet De […] sørger for, at Deres krop altid er frisk opladet, så De altid er og vil være i stand til at anvende denne livsenergi, ikke kun til Dem selv for at være i stand til at leve og eksistere, men som et batteri også har energi nok for andre, dvs. kan give den til alle de nærmeste blandt vore medmennesker, som viser mangel på energi."

Afgiv alt det negative

Ved Vennekredsmøderne samles mange mennesker med troende tanker og åbne hjerter. Her har de mulighed for ad åndelig vej at afgive alt negativt og tømme sjælens kar. De kan optage så meget af den gode kraft i sig, for at have styrke til at modstå de daglige prøvelser og overvinde det onde. Her kan den helbredende kraft optages i forstærket form. Og jo flere mennesker der gør Einstellen, desto større er kraften.

Det, som det kommer an på ved et Vennekredsmøde, forklarede Bruno Gröning på denne måde: „Det handler ikke om bare at deltage i Vennekredsmødet, men det gælder virkelig om, at De fastholder den rigtige vej, så den altid er udgangspunktet, så De ikke farer vild fra denne vej, for alt vil jo komme Dem til gode.“

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære