آثاری برای کُر و تکخوانی

اجرای دوستان برونو گرونينگ

chor freundeskreis

آثاری که در چند دهۀ اخير برای آواز ساخته شده‌اند از تنوع زيادی برخوردار می باشند. ترانه و آوازهايی به همراهی پيانو و ارکستر، سرود، و سرودهای عبادی جهت تکخوانی، و ارکستر. تمامی کُرها، و قطعات آواز از طرف دوستان برونو گرونينگ اجرا شده اند.

قابل ابتياع تنها به زبان آلمانی
شماره تيتر، آهنگ ساز، طول مُدت، از سی دی، سال تهيّه

  1. Der Kinder Flehen, B. Pesch, 05:51, CD: Liebet das Leben, 1989
  2. Reine Liebe, Chr. Pesch, 03:11, CD: Der Sonnengesang, 2002
  3. Nun lobet Gott, Chr. Pesch, 06:52, CD: Der Weg vom Himmel zur Erde..., 2003
  4. Liebe ist mein Schwert und Schild, Chr. Pesch, 03:06, CD: Liebe ist mein..., 2006
  5. Heil'ger Friede, B. Pesch, 03:37, CD: Liebet das Leben, 1990
  6. Singet dem Herren, Chr. Pesch, 03:05, CD: Der Weg vom Himmel zur Erde..., 2003
  7. Vom Heilstrom erfüllt, M. Heller, 07:29, CD: Liebe ist mein Schwert und Schild, 2006
  8. Großer Gott, wir loben dich, B.Pesch, 7:10, CD: Lebensbrünnlein, 2009 
  9. Wem gebühret mehr Liebe, C. Pesch, 4:46, CD: Ursprünglich, 2004
  10. Ursprünglich, S. Must, 07:40, CD: Ursprünglich, 2011

قطعات مذکور با فُرمت mp3، منتخباتی از گنجينه آثار موسيقی تهيّه شده از طرف شرکت انتشاراتی گرته هويزلر می‌باشند که جزو سی دی های مختلف تکثير و انتشار يافته اند. همۀ سی دی ها جهت استفادۀ خصوصی تهيۀ گشته اند. لطفاً مقررات حقّ چاپ و تکثير را رعايت فرماييد.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ