Điểm liên hệ

Thông tin cho những người quan tâm và tìm kiếm sự giúp đỡ

Nếu bạn quan tâm và muốn hiều hơn về khả năng để được giúp đỡ và lành bệnh bằng con đường tinh thần, về những lời dạy của Bruno Gröning, bạn có thể liên lạc với địa chỉ liên lạc tại quốc gia của bạn.

Sau đó bạn sẽ được mời đến một buổi giới thiệu nhập môn miễn phí và không ràng buộc về lời dạy của Bruno Gröning ở địa phương của bạn.

Nếu như không có địa chỉ liên lạc nào ở quốc gia bạn, hãy liên lạc với điểm liên hệ quốc tế ở Đức.


Xin hãy chọn quốc gia của bạn:
 
  Địa chỉ liên lạc 
Dieter Häusler
Haidauer Strasse 6
DE-93107 Thalmassing
+49 9453 998626
+49 9453/996593

Vâng, tôi muốn được mời đến một buổi nhập môn (miễn phí và không ràng buộc) lời dạy của Bruno Gröning ở địa phương mình.

 Mẫu đơn liên lạc 
* Phần bắt buộc, phải điền

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning