Điểm liên hệ

Thông tin cho những người quan tâm và tìm kiếm sự giúp đỡ

Nếu bạn quan tâm và muốn hiều hơn về khả năng để được giúp đỡ và lành bệnh bằng con đường tinh thần, về những lời dạy của Bruno Gröning, bạn có thể liên lạc với địa chỉ liên lạc tại quốc gia của bạn.

Sau đó bạn sẽ được mời đến một buổi giới thiệu nhập môn miễn phí và không ràng buộc về lời dạy của Bruno Gröning ở địa phương của bạn.

Nếu như không có địa chỉ liên lạc nào ở quốc gia bạn, hãy liên lạc với điểm liên hệ quốc tế ở Đức.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning