شفا از اعتیاد

رهایی از مواد از طریق آموزه های برونو گرونینگ- راهی برای خلاصی از اعتیاد

شفاهای متعددی در رابطه با اعتیاد به مواد و الکل و همچنین در مورد اعتیاد به بازی گواه بر این مطلب است که دریافت یاری و شفا از طریق آموزه های برونو گرونینگ در این حیطه نیز ممکن است. سرنوشت هر فرد در پس این گزارشات عمیقا قابل درک است.

از طریق آموزه های برونو گرونینگ و دریافت سیلان شفا (هایل اشتروم) هر شخصی می تواند قدرتی را دریافت کند که با آن می توان بر اعتیاد به مواد غلبه کرد. خویشاوندان آن فرد نیز می توانند از طریق دریافت سیلان شفا به فرد آسیب دیده یاری رسانند.

Healing from Alcoholism

U.H. (33), Freising, Germany

U.H. began to drink alcohol when he was 17 years old. In the beginning, his consumption was very small, but later it became excessive. He regularly drank 10-15 bottles of beer daily, which almost resulted in the end of his relationship. Through his partner he came to the Bruno Gröning Circle of Friends. A few months later he was freed from the addiction. With the healing, a completely new life started for him.

Healing from Alcoholism

G.F. (39), Cologne, Germany

G.F. began to drink beer when he was 15. By the time he was 20, he was drinking 20 bottles of beer a day. If he drank less than eight bottles of beer in the evening, he experienced withdrawal symptoms in the form of itching, nervousness and insomnia. Through a colleague he learned about Bruno Gröning. After absorbing the healing power for more than a year, he was able to stop drinking alcohol from one day to the next without any withdrawal symptoms.

Healing from Alcoholism and depression

John Leiker, USA

John Leiker was for 35 years an alcoholic and drank 17 bottles of beer a day. He suffered from severe depression and twice tried to end his life. His condition was hopeless. At a lecture about the teachings of Bruno Gröning, he experienced a spontaneous and permanent healing of alcoholism. Six months later he felt a strong force that flowed from the legs to the head and freed him of all mental health problems.

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ