Filmska muzika

Kompozicije za filmove Kruga prijatelja

Filmmusik Muziku za filmove koji su nastali u Krugu prijatelja, komponirao je Burkhard Pesch, a izvodi ju njemački filmski orkestar iz Babelsberga. Njemački filmski orkestar Babelsberg izvedba (tadašnji DEFA-orkestar Brandenburške simfonije Potsdam).

Dostupno samo na njemačkom:
Br., naslova, kompozitor, trajanje, od CD, godina snimanja

  1. Der Wunderapostel – Vorspann, B. Pesch, 03:59, CD: Der Wunderapostel, 1993
  2. Beatus' Lebensgeschichte, B. Pesch, 05:49, CD: Der Wunderapostel, 1993
  3. Naturbelehrung, B. Pesch, 05:09, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1995
  4. Die Heilung, B. Pesch, 07:10, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1995
  5. Prolog, B. Pesch, 06:50, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  6. Kindheit, B. Pesch 02:20, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  7. Zurück zur Natur, B. Pesch 01:45 CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  8. Heimgang und Botschaft, B. Pesch, 02:43, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  9. Epilog und Nachspann, B. Pesch, 04:46, CD: An der Seite Bruno Grönings (Filmmusik), 2010

Ti muzički komadi u mp3 formatu su jedan mali izbor svih muzičkih snimki koje su se pojavile u GmbH - izdavaštvu Grete Häusler na različitim CD-a. Oni su određeni isključivo za privatnu upotrebu. Molim poštujte naša autorska prava.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

kino termini u gradovima diljem svijeta

Grete Häusler-Verlag

Naklada Grete Häusler: Veliki izbor knjiga, časopisa, CD-a, DVD-a i kalendara

fwd

Znanstvenici dolaze do riječi: Zanimljivi aspekti Učenja Brune Gröninga