Nhạc phim

Những bản nhạc phim của Hội thân hữu

FilmmusikNhạc dành cho phim từ Hội thân hữu được soạn bởi Burkhard Pesch và trình diễn bởi Dàn hòa nhạc dành cho phim Babelsberg (Trước đây là dàn hòa nhạc DEFA của dàn giao hưởng Brandenburg của Postdam).

 Chỉ có bằng tiếng Đức:
Số., Tiêu đề, Người soạn nhạc, Độ dài, từ CD, Năm thu âm

  1. Der Wunderapostel – Vorspann, B. Pesch, 03:59, CD: Der Wunderapostel, 1993
  2. Beatus' Lebensgeschichte, B. Pesch, 05:49, CD: Der Wunderapostel, 1993
  3. Naturbelehrung, B. Pesch, 05:09, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1995
  4. Die Heilung, B. Pesch, 07:10, CD: Lebenstanz und Wunderapostel, 1995
  5. Prolog, B. Pesch, 06:50, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  6. Kindheit, B. Pesch 02:20, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  7. Zurück zur Natur, B. Pesch 01:45 CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  8. Heimgang und Botschaft, B. Pesch, 02:43, CD: Sein Leben (Filmmusik zum Dokumentarfilm), 2002
  9. Epilog und Nachspann, B. Pesch, 04:46, CD: An der Seite Bruno Grönings (Filmmusik), 2010

Những bản nhạc đuôi mp3 này chỉ là một phần nhỏ của tuyển tập những bản thu âm nhạc trong hàng loạt CD được xuất bản bởi Nhà xuất bản Grete Häusler. Chúng chỉ mang mục đích sử dụng cá nhân. Xin hãy tôn trọng bản quyền của chúng tôi.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning