Genezingen van weke delen reuma (fibromyalgie)

Lilian Johannson (65) Rimini (Italië)

Genezing van migraine, tientallen jaren lang rugpijn na twee hernia’s (lumbo-ischialgie), chronische schouderpijn (periarthritis humeroscapularis), carpaal tunnelsyndroom aan de rechterhand en fibromyalgie

Lilian Johannson (65), Rimini (Italië)

Het zou een lang verhaal zijn om gedetailleerd de ontwikkeling te beschrijven van het vele leed dat mij deels gedurende decennia ten deel viel, tot ik ten slotte door het opnemen van de Heilstrom op wonderbaarlijke wijze bevrijd werd.


Genezing van migraine, tientallen jaren lang rugpijn na twee hernia’s (lumbo-ischialgie), chronische schouderpijn (periarthritis humeroscapularis), carpaal tunnelsyndroom aan de rechterhand en fibromyalgie

Lilian Johannson (65), Rimini (Italië)

Lilian Johannson (65) Rimini (Italië)Het zou een lang verhaal zijn om gedetailleerd de ontwikkeling te beschrijven van het vele leed dat mij deels gedurende decennia ten deel viel, tot ik ten slotte door het opnemen van de Heilstrom op wonderbaarlijke wijze bevrijd werd.

Migraine

Er was de kwellende migraineachtige hoofdpijn, waarvan ik sinds begin jaren tachtig last had. Twee tot driemaal per maand overviel mij de hoofdpijn, gepaard gaande met een hevige misselijkheid. Ik kon geen licht verdragen. Dikwijls moesten mijn collega’s van het werk mij naar huis begeleiden, waar ik dan menig keer tot twee, drie of vier dagen in bed moest blijven – in het donker en in volledige stilte. Ik nam dan verscheidene medicijnen in, zoals Sinflex en Magnecyl, die ondanks een dosis van vier tot vijf tabletten in de loop van de dag, slechts leidden tot verlichting, maar niet tot het ophouden van de pijn.

Lumbo-ischialgie

Daar bleef het niet bij. Tien jaar later was er toenemende pijn in het rechterbeen voelbaar. Thermaalkuren hielpen niet, integendeel, de pijn werd erger. Er kwam nog een gevoelloosheid in de voet bij, ik kon mij alleen nog hinkend voortbewegen. Mijn arts stelde een hernia vast. Ik werd geopereerd, maar de pijn kwam korte tijd na de operatie weer terug. Ik heb al wat denkbaar was aangewend: de meest uiteenlopende medicijnen, elektrotherapie, gymnastiek, laser, acupunctuur en massage. Maar ik kon mij niet eens bukken, ook niet zitten, met moeite kon ik uit bed opstaan. Een tweede operatie in 1996 bracht verlichting, maar de pijn bleef steeds. Bovendien was de rug na de nieuwe operatie blijvend verstijfd.

Chronische schouderpijn

In 1991 kwam er nog pijn in de nekwervelkolom en hevige schouderpijn bij. Eerst zat het in de linker- en daarna in de rechterschouder. Mijn artsen spraken over een ontsteking in het gebied van beide schouders (periarthritis). Hele nachten bracht ik slapeloos door, geen enkele pijnstiller kon me helpen. Injecties gaven verlichting, maar het euvel liet mij geen rust.

Carpaal tunnelsyndroom

Het bleef echter niet bij deze pijn alleen. Spoedig trad er pijn en een steeds sterker wordende gevoelloosheid in de rechterhand op, wat vooral ’s nachts erg was. De tastzin ging dan weg. Als gevolg daarvan kon ik niets meer vasthouden, zelfs geen koffiekopje ’s morgens. In de loop van de dag keerde de tastzin langzaam terug, maar in de daarop volgende nacht trad de permanente pijn opnieuw op. Ik kon met de rechterhand niet meer goed vastpakken en het fijnste werk, zoals handwerken was voor mij niet meer mogelijk. Een elektromyografie toonde de vernauwing van een zenuwbaan in het polsgewricht aan. Mijn neuroloog stelde de diagnose carpaal tunnelsyndroom.

Fibromyalgie

Tenslotte, de juiste datum weet ik niet meer, voelde ik pijn in de spieren en de weke delen van het lichaam. Hij trad steeds weer op in andere delen van het lichaam, op een diffuse manier. Aan de bovenschouder bijvoorbeeld ervaarde ik het zo, alsof onder de huid een brandende lucifer werd bewogen. De diagnose luidde fibromyalgie.

Mijn humeur zat helemaal op een dieptepunt; ik zag geen uitweg meer. Nadat ik al sinds enige jaren vrijwel niet meer sliep, was ik moe en volledig uitgeput. Ontelbaar waren de specialistenconsulten in verschillende steden. Ik heb ook hulp bij een genezer gezocht en daarna ook chiropractie en kinesitherapie geprobeerd. Soms had ik een tijdelijke verlichting, soms niet. Ik was zo ontmoedigd, dat ik de aanwijzingen van de artsen niet meer precies opvolgde. Ik begon toe te geven aan het lijden en te geloven dat ik ermee leven moest, zonder hoop op een leven zonder pijn. De angst was groot.

Contact met de leer van Bruno Gröning

Toen kwam het jaar 1999. Op een internationale conferentie in Bellaria heb ik gehoord van berichten over genezingen langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning. Maar op grond van veel twijfel sloot ik mij nog niet bij de Vriendenkring aan. Dit deed ik pas in 2002 en begon toen regelmatig de Heilstrom op te nemen en gemeenschapsbijeenkomsten te bezoeken.

Ik had toen al snel begrepen, dat de voortdurende twijfel mij, ondanks alle pijn, de toegang tot deze weg naar genezing versperd had. Door het bezoek aan gemeenschapsbijeenkomsten en het regelmatig opnemen van de Heilstrom werd ik mij ervan bewust dat ik in mijn genezing moest geloven en ik de genezing niet mocht eisen. Ik heb in gedachten alle problemen aan Bruno Gröning afgegeven. Sindsdien ging het bergopwaarts.

Men moet erin geloven

Een paar maanden later, in april 2002, was alle pijn aan de wervelkolom verdwenen. Ik woon nu op een heuvel, waar in de winter vaak sneeuw ligt en ik kan - het is als een wonder - sneeuw scheppen, zoals ik deed toen ik nog in Zweden woonde. Er is nooit meer pijn opgetreden.

De stekende pijn in de schouders is eerst langzamerhand minder geworden en verdween in de zomer van 2002 volledig. Nu voel ik me los in de schouders en ik beweeg de armen vrij, zowel links als rechts. Ik kan me weer alleen aankleden en mijn haar kammen en beleef eindelijk de vreugde om de hele nacht door rustig te kunnen slapen.

Ook de rechterhand is sinds 2002 weer normaal. Ik hoefde geen operatie wegens het carpaal tunnelsyndroom te ondergaan. Ik kan weer een koffiekopje of elk willekeurig voorwerp probleemloos in de hand houden en elk handwerk foutloos verrichten. Verder kan ik ook weer gelukkig en enthousiast met mijn allerliefste kleindochter spelen en haar in mijn armen houden, wat me vroeger onmogelijk was, zelfs toen zij pasgeboren was.

In de loop van het jaar 2003 – de juiste datum kan ik niet meer zeggen – verdween de migraine met alle symptomen zoals overgeven en overgevoeligheid voor licht. Ook de kwellende pijn in de spieren en weke delen verdween in de loop van het jaar 2003 volledig.

De terneergeslagenheid, die mij altijd beheerst had, is nog slechts een ongoede herinnering. Ik voel me sterk en ben niet bang meer voor de dag van morgen. Ik ben gelukkig en God zeer dankbaar, dat Hij mij de leer van Bruno Gröning liet leren kennen, en ik ben Hem dankbaar voor de genezingen die Hij mij geschonken heeft.

Medisch commentaar:

Hier gaat het om een groot aantal chronische ziektes. Decennia lang bestaande chronische rugpijn, veroorzaakt door twee hernia’s in het gebied van de lumbale wervelkolom. Pijn, die ook door twee operaties niet verlicht kon worden. Een chronische ontsteking in beide schouders, het typische beeld van een carpaal tunnelsyndroom wat neurologisch bevestigd werd, een zware migraine en tenslotte nog het volledige beeld van een fibromyalgie.

Medisch gezien zou hier geen genezing meer mogelijk zijn geweest. De aanhoudende bevrijding van het chronisch lijden na bewust opnemen van de Heilstrom is voor mij als arts zeer indrukwekkend en overtuigend.

Lees meer...

Els Frederiks (60), Sittard (Niederlande)

Healing from fibromyalgia (soft tissue rheumatism) after 45 years

Els Frederiks (60), Sittard (Netherlands)

It had begun in my hands, back then in 1960. I was 14 years old at the time. I couldn't control my hands any more, they would regularly get cramps; it was very painful. At 15 I was operated on for the first time. At 21 there was a second operation on the muscles of both hands. But the cramps and pain remained. When I visited a rheumatologist at the age of 22, the pain had spread to my arms, shoulders, neck and part of my skeleton - especially the ribs. I even felt a strong pressure on my head, up on my skull. The doctor prescribed mud baths and painkillers. However, the permanent fatigue and the permanent pain in my bones and ribs remained unchanged.

Lees meer...

I. Morina (59)

Healing from fibromyalgia (soft tissue rheumatism)

Ida Morina (59), Rotterdam (Netherlands)

In 1999 I developed physical problems. It began with a stabbing pain in my right arm. Later came a continuing, gnawing pain which got worse on using the arm. My family doctor thought I had “tennis arm”. He prescribed physical therapy, which, however, brought only short-term improvement. As this wore off the pain spread through both hands and arms. It was similar to the pain described above. Because of the pain I was no longer able to do my housekeeping - washing and vacuuming, among other things. By April of 2002, these problems had become so severe that I was also unable to handle my job. Life became more and more difficult, I felt exhausted and didn’t feel like doing anything anymore.

Lees meer...

Genezing van weke delen reuma

(Németország)

Sinds 15 jaar had ik pijn en krachteloosheid in mijn armen, knieën en rug. De pijn was er altijd, dag en nacht. In een reumakliniek werd vastgesteld dat het weke delen reuma was, in een andere kliniek zei men dat het spondylose was. Ik kreeg medicijnen, zalf, heilgymnastiek, massage en acupunctuur, zonder noemenswaardig succes.

Tijdens een inleidingslezing van de leer van Bruno Gröning voelde ik eerst een licht kriebelen in mijn handen en in de loop van drie weken breidde zich dat uit door mijn gehele lichaam. Sindsdien heb ik geen pijn meer.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning