Gemeenschapsbijeenkomsten

Krachtbron voor het dagelijkse leven

GE Köln-RathIn de gemeenschapsbijeenkomsten wordt de leer van Bruno Gröning diepgaand doorgegeven. De hulpzoekenden en vrienden hebben zo de mogelijkheid zich te oefenen in het juiste gebruik van dit nieuwe gedachtegoed en het geloof in zichzelf te versterken. Zo kan de mens de gezondheid niet alleen verkrijgen, maar ook behouden.

De geestelijke samenhang kennen om niet in het oude lijden terug te vallen

Hoe belangrijk de kennis van de leer van Bruno Gröning is, heeft het verleden aangetoond: Veel hulpzoekenden zijn na een enkele ontmoeting met Bruno Gröning - misschien in Herford of op de Traberhof - gezond geworden, wisten echter niet van de geestelijke achtergronden van een genezing. Ze hadden niet geleerd de Heilstrom op te nemen, noch wisten ze van de zogenaamde Regelungen. De kracht van de gedachten, de juiste zithouding, de kennis van goed en kwaad: met dat alles waren ze niet vertrouwd. Wanneer er Regelungen begonnen of twijfel aan de duurzaamheid van de genezing opkwam, dan waren ze op zichzelf aangewezen en vaak te zwak om in de gezondheid te geloven. Menigeen viel zo terug in zijn oude ziekte. Er werd dan ook vaak gezegd, dat de genezingen niet duurzaam waren. Maar wie de leer van Bruno Gröning kent en de geestelijke wetmatigheden begrepen heeft, weet, dat het alleen om een onwillekeurig gevolg van ontbrekend geloof respectievelijk ontbrekende kennis omtrent de geestelijke samenhang was. Wie bijvoorbeeld niet weet van de kracht van de gedachten en zich verder met de ziekte bezighoudt, kan de genezing weer verliezen, omdat hij het ongoede, de ziekte, door zijn denken opnieuw aantrekt.

Zo is het belangrijk voor de hulpzoekende om zich met de leer van Bruno Gröning in de gemeenschapsbijeenkomsten vertrouwd te maken. Belangrijk is echter ook, dat hij de Heilstrom in versterkte mate in zich opneemt – wat juist door de vermenigvuldigende werking van de energie via de gemeenschap lukt. Bruno Gröning vergeleek de mens met een batterij. Door denken, spreken en handelen geeft hij voortdurend energie af. Om krachtvol te blijven moet hij dienovereenkomstig energie bijladen. Dat kan hij bereiken door het dagelijkse Einstellen en door het regelmatige bezoek aan de gemeenschapsbijeenkomsten. In een brief aan een hulpzoekende schreef Bruno Gröning onder andere: "Vergelijkt u zich tijdens uw leven met een batterij, […] doordat u […] ervoor zorgt, dat uw lichaam altijd opnieuw opgeladen is, dat dan ook steeds in staat is en zal zijn, deze levensenergie niet slechts voor zichzelf te benutten, om in staat te zijn te leven en te bestaan, maar dat het als een batterij ook de energie aan anderen, dat wil zeggen aan al de naasten van onze medemensen kan geven, die gebrek aan energie vertonen."

Al het negatieve afgeven

In de gemeenschapsbijeenkomsten komen veel mensen met gelovige gedachten en open harten samen. Hier hebben ze de gelegenheid al het negatieve langs geestelijke weg af te geven, hun zielenvat te legen. Ze kunnen zoveel van de goede kracht in zich opnemen, om in de dagelijkse beproevingen vol kracht te blijven en het kwade te overwinnen. Hier is de genezende kracht versterkt te ontvangen. En hoe meer mensen zich einstellen, des te groter is de kracht.

Waarop het in een gemeenschapsbijeenkomst aankomt, legde Bruno Gröning als volgt uit: "Het gaat er niet om alleen de gemeenschapsbijeenkomst bij te wonen, maar het gaat er werkelijk om, dat u op de goede weg blijft, dat u altijd van hieruit wordt aangespoord, dat u niet van deze weg afkomt, want dat alles komt u ten goede."

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning