Muziek in de Bruno Gröning-Vriendenkring

Eigen composities en cd-opnames

Musik im BGFBruno Gröning was vaak tot tranen toe geroerd als hij zuivere muziek hoorde. Dienovereenkomstig voegde hij vaak aan het begin en bij het eind van zijn toespraken, die op geluidsband ingesproken werden, klassieke muziek toe. Naar zijn voorbeeld worden ook tegenwoordig nog zo goed als alle bijeenkomsten van de Bruno Gröning-vrienden met uitgekozen muziekbijdragen verrijkt. Op congressen en in menige gemeenschapsbijeenkomst worden veel van de stukken ook live ten gehore gebracht.

Om zich beter van zorgen en belastingen te kunnen losmaken, wordt aan het begin van de gemeenschapsbijeenkomsten gezongen: rustige, beschouwende, maar ook vrolijke liederen, zelf gecomponeerd door Bruno Gröning-vrienden. Zo opent de ziel zich en is bereid, de goede kracht – de Heilstrom – in zich op te nemen.

Eigen composities

Burkhard en Christoph Pesch begonnen het componeren voor de Vriendenkring in de jaren 80 – eerst met eenvoudige vocale en instrumentale stukken. Andere muzikaal begaafden volgden spoedig dit voorbeeld. Zo ontstonden in de afgelopen tientallen jaren meer dan 100 muziekstukken van de meest verschillende genres: door piano en orkest begeleide liederen, koorzangen, fuga's en diverse stukken voor koor, solisten en orkest, een oratorium, concerten, fantasieën en andere instrumentale werken voor kleinere en grotere ensembles alsook de muziek voor de documentaire Het fenomeen Bruno Gröning.

Harmonische muziek werkt harmoniserend op de toehoorders

Geheel in de navolging van Bruno Gröning, die voor de klanken van disharmonische muziek waarschuwde, omdat die in de mensen niets goeds zouden teweegbrengen, streven de componisten in de Vriendenkring ernaar muziek te laten ontstaan die in bijzondere mate een harmoniserende uitwerking op de toehoorders heeft. Met succes, zoals de veelvuldige berichten van de Bruno Gröning-vrienden over het versterkte ervaren van de Heilstrom bij het horen van deze muziek, bevestigen.

Cd-opnames

Al snel na het ontstaan van de eerste eigen composities werden deze op geluidsdragers opgenomen. De eerste cassette Het heil van de mensen is hier was al in 1989 bij de Grete Häusler uitgeverij verkrijgbaar. Een jaar later volgde Heilig is alleen de Heer.

Sinds 1995 ontmoeten de muzikale Bruno Gröning-vrienden elkaar regelmatig op twee of meerdere koor-en orkestweekends per jaar. Hiervoor bereiden alle deelnemers zich zelfstandig en in regionale zang- resp. muziekwerkgroepen voor. Overwegend uit de Duitstalige landen, maar ook uit omliggende landen en verder gelegen werelddelen reizen ze naar de repetitie- en opnameweekends. De suites De Wonderapostel en Levensdans alsook de muziek voor de documentaire Het fenomeen Bruno Gröning (2002) werden door professionele orkesten uitgevoerd.

Met muziek de genezende kracht intensiever voelen

De zangers, musici en componisten in de Bruno Gröning-Vriendenkring musiceren en componeren zonder uitzondering onbezoldigd, zoals dat ook in alle andere gebieden van de Bruno Gröning-Vriendenkring vanzelfsprekend is. Hun motivatie is de liefde voor de muziek, hun loon de vreugde en de wonderbaarlijke werking, die het horen van de muziek bij de Bruno Gröning-vrienden wereldwijd teweegbrengt. Door het horen van de muziek is het mogelijk bij het Einstellen op het ontvangen van de helende kracht, deze intensiever te voelen en te beleven. Deze helende kracht bewerkstelligt de genezingen.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning