De Bruno Gröning-Vriendenkring

Een internationale vereniging voor genezing langs geestelijke weg

Frau Häusler in New YorkDe Bruno Gröning-Vriendenkring is een vrijwillig samengaan van mensen die de leer van Bruno Gröning voor zichzelf als behulpzaam en waardevol hebben erkend en toepassen.

Oprichting van de Vriendenkring

De oprichtster van de Bruno Gröning-Vriendenkring is Grete Häusler (1922 tot 2007). Zij leerde Bruno Gröning in 1950 kennen en beleefde zelf al bij de eerste ontmoeting de genezing van drie ongeneeslijke ziektes. Vervolgens werd zij een nauwe medewerkster van Bruno Gröning en bouwde gemeenschappen in Oostenrijk op. Na de dood van Bruno Gröning in het jaar 1959 stelde zij vast dat ook verder genezingen plaatsvonden. In het jaar 1979 richtte zij de Vriendenkring op. Deze heeft de taak de geestelijke erfenis van Bruno Gröning voor het nageslacht te behouden en mensen de mogelijkheid van hulp en genezing te bieden.
Aanvankelijk was het slechts een handvol gelijkgezinden, maar aan het eind van de 80-er jaren begon een stormachtige groei. Vandaag de dag is de Bruno Gröning-Vriendenkring een van de grootste wereldwijd actieve verenigingen tot genezing langs geestelijke weg en wordt door Dieter Häusler, de zoon van Grete Häusler, geleid.

Plaatselijke gemeenschappen wereldwijd

Intussen zijn er in alle Europese landen alsook op alle continenten ter wereld in totaal in meer dan 100 landen plaatselijke gemeenschappen. De daarin aangesloten vrienden ontmoeten elkaar in gemeenschapsbijeenkomsten in een driewekelijks ritme. Naast de plaatselijke gemeenschappen voor volwassenen kunnen ook jongeren en kinderen eigen gemeenschapsbijeenkomsten bezoeken. Ook hier gebeuren genezingen. Bovendien is er voor artsen, alternatief genezers en andere geneeskundige beroepen de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF).

Geen financiële, religieuze of medische eisen

De Bruno Gröning-Vriendenkring financiert zichzelf uitsluitend op basis van vrijwillige giften, en alle helpers werken onbezoldigd in hun vrije tijd. De Vriendenkring is aan geen religie of geloofsovertuiging gebonden. Mensen uit alle grote wereldreligies behoren er toe.

Conform het voorbeeld van Bruno Gröning wordt in de Vriendenkring niet gediagnosticeerd, aan therapieën gedaan, onderzocht of behandeld. Net zo min worden artsbezoeken, het innemen van medicijnen, therapieën of operatief ingrijpen afgeraden. Volgens Gröning is elke genezing een genade van God. Daarom worden in de Bruno Gröning-Vriendenkring ook geen genezingsbeloftes gedaan.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning