Genezing van alcoholverslaving en depressie

J.L. (54), Buffalo (USA)

J.L. (54), Buffalo (USA)

Kort na mijn achttiende verjaardag (1968) begon ik bier en sterke drank te drinken. Ik dronk dagelijks van maandag tot zondag 12 tot 17 bier. Het was destijds normaal voor mij om van mijn werk thuis te komen, mij om te kleden, naar mijn stamcafé te gaan en daar te blijven tot 3 uur ’s nachts en dan om 7 uur op te staan en elke keer met een verschrikkelijke kater naar mijn werk te gaan. Ik was destijds werkzaam in de bouw. Dit gebeurde dag in dag uit. Het werd een patroon in mijn leven. Ik kan mij nu niet meer voorstellen hoe ik vijfendertig jaar kon overleven met zo’n buitensporig alcoholgebruik.

Ik wilde een einde maken aan mijn leven

In 1972 trouwde ik en deze relatie hield acht jaar stand. Ik herinner mij nog hoe ik vele malen om 23.00 uur of later thuis kwam en op tafel koud avondeten aantrof. Mijn huwelijk leed eronder en mislukte uiteindelijk. Ik besefte dat ik niet van mijzelf hield. Ik werd destijds door ergernis en wanhoop verteerd en vaak had ik de wens om een einde aan mijn leven te maken.

Na de scheiding en echtscheiding van mijn vrouw (in 1982) kreeg ik een zware depressie, die alles in mijn leven overschaduwde. De jaren werden gekenmerkt door kwellend verdriet, wanhoop en vertwijfeling. Ik deed een zelfmoordpoging na een zenuwinzinking, door mijzelf gif te injecteren. Vanaf deze tijd had ik enorme hiaten in mijn geheugen. Er volgde een tweede zelfmoordpoging. Ik ben mij toen met de kinderen gaan bezighouden. Ik ben alleenstaande vader en alleen de liefde voor mijn zoon en mijn dochter hebben mij in leven gehouden. Zo leefde ik verder, elke dag begeleid door kwellende innerlijke nood en alcohol.

Ik vroeg om de innerlijke vrede

Ik werd in januari 2004 door een vriend van mij ingeleid in de leer van Bruno Gröning. Hij toonde mij hoe men zich op de Heilstrom kan einstellen en vertelde dat daardoor al veel genezingen plaatsvonden.

Toen ik de daarop volgende nacht insliep, was ik nog steeds verbitterd over het leven, boos en vertwijfeld. In deze nacht vroeg ik voor de eerste keer om de innerlijke vrede die ik vroeger gekend had. Ik had het gevoel om alle ergernis te moeten afgeven. Tot nu toe was ik hier nog niet klaar voor, ik had zes maanden nodig voor ik in staat was los te laten.

In de eerste twee maanden na mijn inleiding in de leer van Bruno Gröning gebeurde er niets. Ik ging mij niet einstellen op het ontvangen van de Heilstrom en leefde zo verder als voorheen. Dezelfde vriend vroeg mij om naar de bruiloft van zijn enige dochter te komen. Ik ging niet naar die bruiloft! Ik had de hele dag gedronken. Er werd weinig over gezegd dat ik niet naar dit feest was gekomen. Ik wist echter dat ik hem pijn had gedaan, precies zoals ik in het verleden anderen pijn had gedaan. Er kwamen nog sterkere gevoelens van wroeging en schuld in mij op en ik herinner me dat ik heb gezegd: “Alstublieft, God, laat mij sterven! Het is genoeg!”

Het wonder gebeurde

Daarna vroeg dezelfde vriend mij om in april 2004 deel te nemen aan een congres van de Bruno Gröning-Vriendenkring in Detroit. Eigenlijk wilde ik er niet heen, zag echter op zijn gezicht de hoop voor mij dat ik langs deze weg hulp en genezing zou kunnen krijgen. Ik reed er naartoe vanwege schuldgevoelens vanwege het wegblijven bij de bruiloft van zijn dochter en omwille van onze vriendschap. Ik verwachtte daar niets. Ik was twee dagen op het congres en ging een dag eerder weer weg. Ik geloofde eenvoudig niet in dat wat ik daar had gehoord.

Tijdens het congres heb ik geen alcohol gedronken. Op woensdag van de daarop volgende week stelde ik vast dat ik vijf dagen achter elkaar geen bier had gedronken. Niet alleen dat, maar ik merkte ook dat ik gedurende deze tijd geen enkele gedachte had aan bier drinken. Het wonder gebeurde en ik ken geen ander woord om de kracht uit te drukken van deze gebeurtenis.

Sindsdien is het verlangen naar alcohol weg. Er zijn geen ontwenningsverschijnselen opgetreden. Vijfendertig jaar alcoholverslaving is binnen drie dagen beëindigd. Het voelt alsof ik een ander mens ben geworden en dat ben ik ook.

Na het congres ging ik me regelmatig einstellen op het ontvangen van de Heilstrom. Op een ochtend in oktober 2004 speelde ik enkele videospellen. Ik voelde hoe een enorm sterke kracht omhoog steeg van mijn voeten tot mijn hals. Op dit moment voelde ik dat er iets zou gebeuren. Onopgeloste problemen, die mij vele jaren hadden gekweld werden mij volledig duidelijk. Mijn hele wezen was door deze problemen opgeslokt en verwrongen. Ik stelde vast dat er aan alles een andere kant is. Stukje bij beetje werd mij de last van mijn hele leven afgenomen. Ik voelde een lichtheid als nooit tevoren en ik voelde mij weer mijzelf. Ik begon luid hardop te lachen, vanuit mijn buik, zoals ik lang niet meer had gedaan. Een lachen dat zo uitbundig was dat het een gevoel van vrijheid met zich meebracht. Sindsdien is de depressie verdwenen. Wanhoop en angst hebben plaats gemaakt voor vreugde, een vreugde en dankbaarheid voor het leven.

Psychologisch commentaar:

Het bericht beschrijft op indrukwekkende wijze het chronische ziekteverloop van de heer L. Door het dagelijkse alcoholgebruik (12-17 bier per dag) komt het tot een scheiding van zijn eerste vrouw. Er volgt een zware depressie van meer dan twintig jaar met twee zelfmoordpogingen. Zijn beide kinderen houden de alleenstaande vader in leven.

Nadat de heer L. meer dan vijfendertig jaar dagelijks grote hoeveelheden bier dronk, kwam hij in januari 2004 in contact met de Bruno Gröning-Vriendenkring. Zowel de alcoholverslaving als de depressie zijn binnen enkele maanden verdwenen. Deze positieve wending in het leven van de heer L. naar een volledige genezing na tientallen jaren verslaving, gaat alle verwachtingen te boven.

U.T., psycholoog

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning