Uzdravení ze závislosti na alkoholu a z depresí

J. L. (54), Buffalo (USA)

J. L. (54), Buffalo (USA) title="J. L. (54), Buffalo (USA)"

Krátce po mých 18. narozeninách (1968) jsem začal pít pivo a tvrdý alkohol. Od pondělí do neděle jsem denně vypil 12 až 17 piv. Tenkrát to pro mne bylo normální, přijít z práce domů, převléci se a jít do oblíbené hospody a tam zůstat do 3 hodin do rána, potom vstát v 7 hodin a pokaždé jít do práce s ošklivou opicí. Tenkrát jsem pracoval ve stavebnictví. Tak to šlo den za dnem. Stalo se to rituálem mého života. Dnes si nedovedu představit, jak jsem mohl přežít 35 let s takovou nadměrnou konzumací alkoholu.

Chtěl jsem ukončit tento život

V roce 1972 jsem se oženil a manželství vydrželo 8 let. Vzpomínám si, že jsem často přišel kolem 23 h nebo později domů a na stole na mne čekala studená večeře. Mé manželství tím trpělo a nakonec se rozpadlo. Poznal jsem, že sám sebe jsem neměl rád. Můj život tenkrát sžírala zlost a beznaděj a často jsem měl přání tento život ukončit.

Po rozchodu a rozvodu se svou ženou (1982) jsem upadl do těžké deprese, která zastiňovala všechno v mém životě. Ta léta byla poznamenána mučivým zármutkem, beznadějí a pochybností. Pokusil jsem se o sebevraždu, když jsem si po nervovém zhroucení píchl jed do žil. Od té doby jsem měl obrovské výpadky paměti. Druhý pokus o sebevraždu následoval. Pak jsem si vzpomněl na své děti. Vychovával jsem je sám a jen láska k mému synovi a dceři mě udržela při životě. Tak jsem žil dál, každý den doprovázen mučivou vnitřní nouzí a alkoholem.

Prosil jsem o vnitřní klid

V lednu roku 2004 mě uvedl přítel do Učení Bruna Gröninga. Ukázal mi, jak se einstellen na Heilstrom, a že tím už došlo k mnoha uzdravením.

Když jsem následující noc spal, byl jsem pořád ještě naplněn hořkostí života, zlostí a beznadějí. V tuto noc jsem poprvé prosil o vnitřní klid, který jsem dřív znal. Měl jsem pocit, že musím odevzdat všechnu zlost. V té době jsem ještě nebyl připravený na to, potřeboval jsem šest měsíců, než jsem byl schopen se toho zbavit.

V prvních dvou měsících po uvedení do Učení Bruna Gröninga se nestalo nic. Na příjem Heilstromu jsem se neeinstellen a žil dál jako předtím. Tentýž přítel mě poprosil, abych přišel na svatbu jeho jediné dcery. Nešel jsem tam! Celý den jsem pil. Nic neříkal, že jsem na tak velkou událost nepřišel. Ale věděl jsem, že jsem ho ranil, stejně, jako jsem v minulosti ranil jiné lidi. Měl jsem silné výčitky svědomí, přepadly mne pocity viny a vzpomínám si, jak jsem řekl: „Prosím, Bože, nech mě umřít! Mám toho dost!“

Stal se zázrak

Potom mě stejný přítel v dubnu 2004 poprosil, abych se zúčastnil zasedání Kruhu přátel Bruna Gröninga v Detroitu. Vlastně jsem tam nechtěl jít, ale viděl jsem v jeho obličeji naději pro mne, že by mi touto cestou mohlo být pomoženo a mohl dosáhnout uzdravení. Jel jsem tam kvůli pocitům viny, kvůli tomu, že jsem nepřišel na svatbu jeho dcery a kvůli našemu přátelství. Nic jsem tam pro sebe neočekával. Dva dny jsem byl na zasedání a o den dříve jsem zase odjel. Nevěřil jsem prostě tomu, co jsem tam slyšel.

Během toho zasedání jsem nepil žádný alkohol. Ve středu nato jsem zjistil, že jsem už pět dní po sobě nevypil ani jediné pivo. Nejen to, ale uvědomil jsem si, že jsem během této doby na pivo ani nepomyslel. Stal se zázrak a já neznám žádné jiné slovo, jak vyjádřit sílu tohoto zážitku.

Od této doby je mi odňata touha po alkoholu. Netrpěl jsem žádnými abstinenčními příznaky. 35 let závislosti na alkoholu jsem se zbavil během 3 dnů. Pociťuji, jakoby se ze mne stal jiný člověk a takový jsem dodnes.

Po zasedání jsem se začal pravidelně einstellen na příjem Heilstromu. Jedno říjnové ráno roku 2004 jsem hrál několik videoher. Cítil jsem obrovskou sílu stoupající od nohou až k hlavě. V tento okamžik jsem pocítil, jakoby se něco mělo stát. Nevyřešená témata, která mne po mnoho let trápila, se mi najednou vnitru naprosto ujasnila. Celá moje bytost byla těmito problémy pohlcena a zamotaná. Pochopil jsem, že každá věc má I druhou stranu. Kus po kuse mi byla odebírána tíha mého života. Cítil jsem lehkost, jako nikdy předtím a cítil jsem se opět sám sebou. Začal jsem se nahlas smát, opravdovým smíchem z hloubi, jak už jsem se dlouho nesmál. Smích, který byl tak dokonalý, že s sebou přinášel pocit svobody. Od tohoto okamžiku zmizela i deprese. Strach a pocity beznaděje vystřídala radost, radost a vděčnost za život.

Psychologický posudek:

Zpráva působivě popisuje průběh chronického onemocnění pana L. Kvůli dennímu pití alkoholu (12-17 piv denně) se rozvedl se svou první ženou. Následovala těžká deprese, trvající víc než 20 let se dvěma pokusy o sebevraždu. Myšlenka na jeho dvě děti ho udržovala při životě.

Po 35 letech každodenního pití velkého množství piva, nachází pan L. v lednu 2004 Kruh přátel Bruna Gröninga. Jak alkoholismus, tak i deprese zmizí během několika měsíců. Tato pozitivní změna k dalekosáhlému uzdravení v životě pana L. celé osobnosti odporuje všem očekáváním po desetiletí trvající závislosti.

U.T., dipl. psycholog

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga