Kruh přátel Bruno Gröninga

Mezinárodní sdružení pro léčení duchovní cestou

Frau Häusler in New YorkKruh přátel Bruno Gröninga je dobrovolné seskupení lidí, kteří poznali učení Bruno Gröninga pro sebe jako nápomocné a cenné a uplatňují je.

Založení Kruhu přátel

Zakladatelkou Kruhu přátel Bruno Gröninga je Grete Häuslerová (1922 - 2007). Bruno Gröninga poznala v roce 1950 a již při prvním setkání s ním na sobě zažila uzdravení ze tří nevyléčitelných chorob. Z tohoto důvodu se stala velmi úzkou spolupracovnicí Bruno Gröninga a začala s budováním společenství v Rakousku. Po smrti Bruno Gröninga v roce 1959 zjistila, že se uzdravení dějí i nadále. V roce 1979 založila Kruh přátel. Tento má za úkol udržovat duchovní dědictví Bruno Gröninga pro další potomstvo lidstva a lidem nabízet možnost pomoci a uzdravení. Zpočátku to byla pouze hrstka stejně smýšlejících lidí, avšak na konci 80. let začalo docházet k prudkému růstu. Dnes je Kruh přátel Bruno Gröninga jedním z největších celosvětově působících sdružení zabývajících se uzdravováním duchovní cestou a je veden Dieterem Häuslerem, synem paní Grete Häuslerové.

Místní společenství celosvětově

V současné době existují ve všech evropských zemích stejně jako na všech kontinentech Země ve více než 100 zemích místní společenství. Přátelé, kteří jsou v nich sdruženi se setkávají v třítýdenních intervalech na hodinách společenství. Vedle místních společenství pro dospělé mohou také mladiství a děti navštěvovat vlastní hodiny společenství. I tady dochází k uzdravením. K tomu existuje pro lékaře, zdravotníky a další pracovníky v jiných zdravotnických povoláních Lékařsko-vědecká odborná skupina (MWF).

Žádné finanční, náboženské nebo medicínské požadavky

Kruh přátel Bruno Gröninga se financuje výhradně na základě dobrovolných finančních darů, a všichni pomocníci pracují zdarma ve svém volném čase. Kruh přátel není vázán na žádné náboženství nebo konfesi. Příslušejí mu lidé ze všech velkých světových náboženství.

Podle vzoru Bruno Gröninga se v Kruhu přátel neurčují žádné diagnózy, neprovádějí se žádné terapie a ani žádná vyšetřování či ošetřování. Zrovna tak se neodrazuje od návštěv lékaře, užívání léků, od podrobování se terapiím nebo od operativních zákroků. Podle Gröninga je každé uzdravení akt milosti Boha. Z toho důvodu se v Kruhu přátel Bruno Gröninga také nikdy uzdravení neslibuje.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga