Hudba v Kruhu přátel Bruno Gröninga

Vlastní skladby a CD-nahrávky

Musik im BGFBruno Gröning byl často dojat k slzám, když poslouchal vážnou hudbu. Proto také často přidával na začátek a konec svých, na magnetofonovém pásku namluvených přednášek klasickou hudbu. Podle jeho příkladu se obohacují také dnes pokud možno všechna setkání přátel Bruno Gröninga vybranými hudebními příspěvky. Na zasedáních a mnohých hodinách společenství se hraje mnoho kousků také live.

Abychom se mohli lépe odpoutat od starostí a zatížení, zpívají se na začátku hodiny společenství klidné, rozjímavé, ale také veselé písně, které komponovali přátelé Bruno Gröninga. Tak se duše otevře a je připravena do sebe přijmout dobrou sílu – Heilstrom.

Vlastní skladby

Komponování pro Kruh přátel začali Burkhard a Christoph Pesch v 80. letech – nejprve s jednoduchými vokálními a intrumentálními kusy. Další hudebně nadaní brzy následovali tomuto příkladu. Tak vzniklo v posledních desetiletích více než 100 hudebních děl nejrůznějšího ražení: písně doprovázené klavírem a orchestrem, chorály, fugy a různá díla pro sbor, sólisty a orchestr, oratorium, koncerty, fantasie a další instrumentální díla pro menší a větší soubory a hudba k dokumentárnímu filmu Fenomén Bruno Gröning.

Harmonická hudba působí na posluchače harmonizujícím způsobem

Zcela ve smysku Bruno Gröninga, který varoval před tóny disharmonické hudby, protože nevyvolává v člověku nic dobrého, se skladatelé v Kruhu přátel snaží, aby vznikla hudba, jež působí obzvláštní mírou harmonizujícím způsobem na posluchače. Mají úspěch, jak potvrzují četné zprávy přátel Bruno Groeniga o zesíleném vnímání Heilstromu při poslechu této hudby.

CD-nahrávky

Již brzy po vzniku prvních vlastních skladeb se tyto nahrály na zvukové nosiče. První kazeta Spása lidí je tu (Der Menschen Heil ist da) byla ddokonce k dostání v roce 1989 v nakladatelství Grete Häusler – Verlag, o rok později následovalo Svatý je jen Pán (Heilig ist nur der Herr).

Od roku 1995 se scházejí hudební přátelé Bruno Gröninga pravidelně na dvou nebo více víkendech pro sbor a orchestr za rok. Všichni účastníci se na ně připravují samostatně a v regionálních pěveckých a hudebních kruzích. Na zkušební a nahrávací víkendy přijíždějí převážně z německy mluvících zemí, ale také z okolních národů a dále vzdálených částí zeměkoule. Suity Zázračný apoštol (Der Wunderapostel) a Životní tanec (Lebenstanz) stejně jako hudba k dokumentárnímu filmu Fenomén Bruno Gröning (Das Phänomen Bruno Gröning) (2002) byly nahrány profesionálními orchestry.

S hudbou intenzivněji cítit léčivou sílu

Zpěváci, instrumentalisté a skladatelé v Kruhu přátel hrají a komponují bez výjimky ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, tak jak je to samozřejmé i ve všech ostatních oblastech Kruhu přátel. Jejich motivací je láska k hudbě, odměnou radost a nádherné působení, které poslech hudby u přátel Bruno Gröninga na celém světě rozvíjí. Poslechem této hudby při Einstellen na příjem léčivé síly je možné tuto sílu intenzivněji vnímat a zažít. Tato léčivá síla způsobuje uzdravení.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga