Mirová cena

Světová společnost World Peace Prayer Society (WPPS) oceňuje více než 30letou angažovanost Kruhu přátel Bruno Gröninga

Bruno Gröning-Freundeskreis: PeacePole-Verleihung: v.l. Deborah Moldow, Dieter Häusler und Birgit Häusler bei der Übergabe des Peace Pole Awardszl. Deborah Moldow, Dieter Häusler a Birgit Häuslerová při předávání ceny Peace Pole

New York City. (WPPS) World Peace Prayer society (společnost prosící za světový mír) přičleněná k Organizaci spojených národů (OSN) vyznamenala 23. května 2013 Kruh přátel Bruno Gröninga cenou Sloup míru (Peace Pole). Slavnostní ceremonie se konala na pozvání United Nations Staff Recreations Council (UNSRC) SaluS v ekumenické kapli Spojených národů Tillmann Chapel.

Zástupkyně WPPS u Spojených národů (SN ), Deborah Moldow, ve své řeči vyzvedla význam Kruhu přátel Bruno Gröninga a učení Bruno Gröninga při pomoci a uzdravení duchovní cestou. Podle ní je uzdravení jednotlivce úzce spjato s mírem pro všechny lidi a děkovala Kruhu přátel Bruno Gröninga za jeho více než 30letou nezištnou činnost. S poukazem na vzhled ceny Peace Pole poznamenala: "Spojuje nebe a zemi v modlitbě za mír." Celosvětový Peace Pole Projekt pochází od Masahisa Goi (1916 - 1980), který po událostech v Hirošimě věnoval svůj život světovému míru. Cílem této nevládní organizace je spojit lidi všech zemí slovy "May Peace Prevail on Earth" ("Nechť mír zavládne na celé Zemi"). WPPS se zasazuje o svět, ve kterém jsou respektovány všechny kultury, zvyky, náboženství, etnické skupiny a životní formy. K nositelům této ceny patří, mimo jiné, nositelka Nobelovy ceny míru, Matka Tereza stejně jako nositel Nobelovy ceny míru Dalai Lama a papežJohannes Paul II.

Během slavnosti přiblížil filmový sestřih život Bruno Gröninga a práci Kruhu přátel Bruno Gröninga na celém světě. Bruno Gröning (1906 - 1959) se stal v 50. letech známým po celém světě díky neobyčejným uzdravením, která se uskutečnila díky příjmu životní síly, kterou nazýval také Heilstrom. Jelikož Bruno Gröning během svého života vysvětlil, jak se člověk sám ze svého nitra může stát šťastným a zdravým, dějí se i dnes často překvapující uzdravení, dokonce z tělesných a duševních nemocí, které se považují za nevyléčitelné. Kruh přátel Bruno Gröninga je na světě jedním z největších seskupení pro uzdravení duchovní cestou a informuje zájemce o tom, jak každý může tuto sílu přijímat a využívat pro svoje zdraví.

Dieter Hausler, vedoucí Kruhu přátel, převzal jako zástupce Kruhu přátel z rukou SN reprezentantky Deborah Moldow Peace Pole (Sloup míru) se slovy: "Toto vyznamenání je uznáním životního díla Bruno Gröninga a zároveň pro všechny přátele Bruno Gröninga na celém světě, kteří žijí a roznášejí poselství míru, lásky, harmonie a možnost dosáhnout uzdravení duchovní cestou ve vlastním životě." Mluvil o mírové spolupráci mezi přáteli ze Severního Irska a Irska, ale i o neobvyklých přátelstvích mezi lidmi z Řecka a Turecka a také o podpoře palestýnských společenství izraelskými přáteli, zcela ve smyslu "Nechť mír zavládne na celé Zemi".

Záběr z předávání ceny 23. května 2013 v New Yorku v kapli Tillmann Chapel

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga