Hodiny společenství

Zdroj síly pro denní život

GE Köln-RathNa hodinách společenství se prohloubeně předává učení Bruno Gröninga. Pomoc hledající lidé a přátelé mají tak možnost se cvičit v tom, jak správně používat toto nové myšlenkové bohatství a upevňovat se ve víře. Tak může člověk zdraví nejenom obdržet, ale i udržet.Znát duchovní souvislosti, aby člověk nespadl zpátky do starého utrpení

Jak důležitá je znalost učení Bruno Gröninga, ukázala minulost: Mnoho pomoc hledajících se po pouhém jediném setkání s Gröningem uzdravilo - ať už to bylo v Herfordu nebo na Traberhofu – avšak nevěděli nic o duchovním pozadí uzdravení. Neučili se přijímat Heilstrom a ani nevěděli nic o tzv. Regelungen. Síla myšlenek, správné držení těla při sezení, znalost dobra a zla: s tím vším nebyli seznámeni. Jestliže se dostavily Regelungen anebo pochybnosti o trvalosti dosaženého uzdravení, byli odkázáni sami na sebe a často byli příliš slabí na to, aby věřili ve zdraví. A tak mnohý upadl znovu do svého starého utrpení. Následkem toho se říkalo, že uzdravení nemají dlouhého trvání. Avšak kdo zná učení Bruno Gröninga a pochopil duchovní zákonitosti, ten také ví, že to všechno bylo jenom následkem nedostatečné víry, resp. nedostatečných znalostí duchovních souvislostí. Kdo např. nic neví o síle myšlenek a nadále se zabývá nemocí, může uzdravení zase ztratit, protože svým myšlením to nedobré, nemoc, znovu přitahuje.

Proto je pro pomoc hledajícího důležité, aby se na hodinách společenství důvěrně seznámil s učením Bruno Gröninga. Důležité je však i to, aby ve zvýšené míře přijímal do svého nitra Heilstrom – což se daří právě na základě znásobeného působení energie díky společenství. Bruno Gröning srovnává člověka s baterií. Myšlením, mluvením a jednáním se neustále vydává energie. Aby člověk zůstával pořád plný síly, musí tuto energii také odpovídajícně dočerpat. Toho může dosáhnout každodenním Einstellen a pravidelnými návštěvami hodin společenství. V dopise jednomu pomoc hledajícímu psal Bruno Gröning mimo jiné toto: "Porovnávejte se během svého života s baterií, [...] a dbejte [...] vždycky na to, aby bylo Vaše tělo neustále dostatečně čerstvě nabito, aby bylo schopno pokaždé tuto životní energii používat nejenom samo pro sebe, aby zůstávalo stále schopné života a existence, ale aby mohlo předávat jako baterie také energii i druhým, tj. všem těm blízkým ze spoluobčanů, kterým se energie nedostává."

Všechno negativní odložit

Na hodiny společenství přichází mnoho lidí s věřícími myšlenkami a otevřenými srdci. Tady mají možnost všechno negativní duchovní cestou odevzdat, vyprázdnit svoji duševní nádobu. Mohou do sebe přijmout tolik dobré síly, aby zůstali v každodenních zkouškách plni síly a překonali zlo. Léčivá síla se zde přijímá zesíleně. A čím více lidí se einstellen, tím větší je síla.

Na čem na hodině společenství záleží, vysvětlil Bruno Gröning následovně: "Nejde o to, jen být na hodině společenství, nýbrž jde skutečně o to, že si podržíte správnou cestu a že tu vždy budete přidrženi, abyste z této cesty nesešli, neboť to vše Vám přijde k dobru."

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga