Společenství mládeže

Živá komunikace se stejně smýšlejícími lidmi

Společenství mládeže v Kruhu přátel Bruno Gröninga V Kruhu přátel Bruno Gröninga je také hodně mládeže a mladých dospělých lidí ve věku 14-27 let, kteří se na celé zeměkouli pravidelně scházejí ve společenstvích mládeže a na vícejazyčných internetových konferencích. Tam se zabývají uzdraveními, která zažili nebo očekávají, a vyměňují si svoje zkušenosti s tím, jak zažívají učení Bruno Gröninga v běžném životě.

Jedná se o témata specifická pro mládež jako:

  • pomoc ve škole a při studiu
  • tělesná a duševní uzdravení
  • cenné zkušenosti v oblasti partnerských vztahů
  • radost ze života
  • přirozená sebedůvěra a důvěra v Boha
  • uvědomění si vlastních schopností
  • láska k přírodě
  • smysl života
  • přirozené zacházení s vírou v Boha
  • kladný přístup k životu

Jsou to především vlastní zážitky pomocí a uzdravení a živá komunikace se stejně smýšlejícími lidmi, které mládež motivují k tomu, aby učení Bruno Gröninga každý den převáděla v činy.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga