Những ca chữa lành về tinh thần

Trong Hội thân hữu Bruno Gröning, hàng ngàn sự giúp đỡ và chữa lành đã và đang được ghi chép lại dưới dạng văn bản viết kể từ năm 1992, khi mà Nhóm các chuyên gia khoa học-y tế được thành lập. Vì liên tục luôn có những sự chữa lành mới xảy ra trên toàn thế giới, kho dữ liệu cũng liên tục được bổ sung bằng những báo cáo. Những sự chữa lành cũng liên tiếp được cập nhật bổ sung đăng trên trang web này nữa. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một mục nhỏ về những báo cáo thành công về sự chữa lành về tâm lí.

Healing from Alcoholism and depression

John Leiker, USA

John Leiker was an alcoholic for 35 years and drank 17 bottles of beer a day. He suffered from severe depression and tried to end his life twice. His condition was hopeless. At a lecture about the teaching of Bruno Gröning, he experienced a spontaneous and permanent healing from alcoholism. Six months later he felt a strong power which flowed from his legs to his head and freed him of all mental health problems.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning