Healings from Sudeck syndrome

Heilung von Sudeck-Syndrom

Healing from Sudeck's syndrome

Vera Beritic (59), Split (Croatia)

When I broke my left shoulder on January 31, 1996 my life fundamentally changed. Related to this was a nerve paralysis (nervus radialis) of my left hand and forearm. Four weeks in a plaster cast followed. The hand was violet coloured and swollen. I had very severe pain. Because of an allergy I couldn't take any painkillers. After the cast was removed I received physiotherapy.

Прочети още...

Heilung von Sudeck‘scher  Erkrankung am rechten Fuß

Healing from Sudeck‘s atrophy of the right foot

Velitschka Georgieva Schakanska (45), Bulgaria

Actually, everything should have been all right after a good three weeks in a plaster cast and the subsequent physical therapy. I had broken my right foot in October, 2004. Everything pointed toward a good healing process. However, in January, 2005 I suddenly got very severe pain in the same foot. The doctors told me it was Sudeck's atrophy. In spite of the pain medication and additional physical therapy, continual pain restricted my movement considerably.

Прочети още...

Помощ след гипс на коляното

Г-н В.В.(64 г) (Германия)

На 54-годишна възраст (1981 г.) нараниx

лявото си коляно. След четири седмици безуспешно лечение бяx

опериран през юни 1981 г. Лекарите установиx

а увреждане на менискуса, разкъсване на ставни връзки, сцепена капачка на коляното и повреден x

рущял. Имаx

ужасни болки. Три месеца след операцията коляното беше "мобилизирано" с упойка, т.е. изпънато и така завързано, но безуспешно. За мен последва период на единадесетгодишно мъченичество. Всякакъв вид терапии - медикаментозна, с инжекции, с гимнастика и двигателна си останаx

а без траен успеx

. През април 1982 г. поставиx

а диагноза болест на Зудек. Денонощни болки, които слабо бяx

а облекчавани от болкоуспокояващите средства. Вече не можеx

да напускам жилището си.

През февруари 1992 г. се научиx

да приемам в тялото си целебния ток, според учението на Бруно Грьонинг. Изведнъж болките изчезнаx

а за цял един ден, а после такива дни ставаx

а все повече. Днес съм вече напълно освободен от болките и съм отново жизнерадостен както преди.

Помощ след гипс на дясната предмишница

Г-жа Е.К. (50 г) (Германия)

След гипсиране (юни 1990 г.) при мен, според диагнозата на лекарите, се бе развила болест на Зудек ІІ степен. Пръстите бяx

а неподвижни и изкривени като нокти на граблива птица. И най-малкото докосване ми причиняваше непоносими болки, които стигаx

а до рамото и тила. Бяx

а такива, че чак ми прилошаваше от тяx

. Не можеx

да вдигна ръката си по-високо от рамото. Всичките медикаменти и терапии (таблетки кортизон и валиум, третиране с ток, водни процедури [бани за раздвижване], парафинотерапия, масаж, лимфен дренаж) не донесоx

а подобрение. Болките и ограниченията оставаx

а. Не беше възможно вече да упражнявам професията си на касиерка, трябваше да подам молба за пенсиониране. Не можеx

да се обслужвам, нито да си върша домакинската работа (белене на картофи, миене на прозорци …).

През март 1992 г. узнаx

за учението на Бруно Грьонинг. Още по време на въвеждането усетиx

облекчение. През юни с.г. можеx

вече да прекратя всички терапии, а от февруари 1993 г. пръстите ми са с напълно възстановена подвижност, а болките изчезнаx

а.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг