Приятелският кръг на Бруно Грьонинг

Едно международно обединение за изцеление по духовен път

Frau Häusler in New YorkПриятелският кръг на Бруно Грьонинг е доброволно обединение на хора, признали учението на Бруно Грьонинг като полезно и ценно за себе си и прилагащи го на дело.

Създаване на Приятелския кръг

Основателка на Приятелския кръг на Бруно Грьонинг е Грете Хойслер (1922 - 2007 г.). Тя среща Бруно Грьонинг през 1950 г. и още на първата среща самата тя получава изцеление от три нелечими страдания. След това става близка сътрудничка на Бруно Грьонинг и изгражда общности в Австрия. След смъртта на Бруно Грьонинг през 1959 година тя установява, че продължават да стават изцеления. През 1979 г. тя основава Приятелския кръг. Той има задачата да запази духовното наследство на Бруно Грьонинг за поколенията и да предложи на страдащите хора възможност за помощ и изцеление
Първоначално са били само малък брой съмишленици, но в края на 80-те години започва бърз растеж. Днес Приятелският кръг Бруно Грьонинг е едно от най-големите, действащи в цял свят, обединения за изцеление по духовен път и се ръководи от Дитер Хойслер, син на Грете Хойслер.

Местни общности по целия свят

Междувременно във всички страни на Европа, както и на всички континенти по Земята в повече от 100 страни има местни общности. Обединените в тях приятели се срещат през три седмици на сбирки на общността. Наред с местните общности за възрастни, младежите и децата могат да посещават свои общности. И при тях стават изцеления. Освен това за лекари, лечители и хора с други лечебни професии има Медицинска научна специализирана група (MWF).

Няма финансови, религиозни или медицински изисквания

Приятелският кръг на Бруно Грьонинг се финансира изключително на базата на доброволни дарения и всички помощници работят безвъзмездно през свободното си време. Приятелският кръг не е обвързан с никоя религия нито една религия или деноминация В него са включени хора от всички големи световни религии.

По примера на Бруно Грьонинг в Приятелския кръг не се поставят диагнози, не се извършват терапии, прегледи или манипулации. Също така не се дават съвети за отказ от посещение при лекар, вземане на лекарства, терапии или оперативни намеси. Съгласно Грьонинг всяко изцеление е дар Божи. Затова в Приятелския кръг Бруно Грьонинг не се дават и обещания за изцеление.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг