Сбирки на общността

Извор на сила за ежедневния живот

GE Köln-RathВ сбирките на общностите учението на Бруно Грьонинг се разглежда задълбочено. Търсещите помощ хора и приятелите се учат да използват правилно това ново мисловно богатство и да усилват вярата в себе си. Така човек може не само да оздравее, но и да запази здравето си.

Да познаваш духовните взаимовръзки, за да не се върнат предишните страдания

Миналото показва колко е важно да се познава учението на Бруно Грьонинг: Много от търсещите помощ хора са оздравявали след една единствена среща с Грьонинг, например в Херфорд или в Траберхоф , но не са знаели за духовните причини на това изцеление. Не са знаели нито да приемат Heilstrom нито какво е болка от Regelungsschmerzen. Силата на мислите, правилната стойка, знанията за добро и лошо, всичко това е оставало непознато за тях. Когато настъпят Regelungen или съмнения относно продължителността на изцеленията, те са били сами, често без сили, за да вярват в здравето. И така, при някои от тях са се възвръщали отново старите страдания. Често в тези случаи се е смятало, че изцеленията не се задържат, но този, който познава учението на Бруно Грьонинг, и е разбрал духовните закономерности, знае, че това е просто една нежелана последица от недостатъчна вяра, съответно недостатъчни познания за духовните връзки. Този, който, например, не познава силата на мислите и продължава да се занимава с болестта си, може отново да загуби изцелението си, тъй като отново привлича към себе си болестта, лошото, чрез своето мислене.

Ето защо е важно за търсещите помощ хора да се запознаят с учението на Бруно Грьонинг на сбирките на общността. Важно е също да приемат в себе си Heilstrom в голямо количество. Бруно Грьонинг е сравнявал човек с батерия. Чрез мислите, говоренето и действията си, човек непрекъснато отдава енергия. За да остане силен, той трябва съответно да се зарежда с енергия. Това се постига чрез ежедневен Einstellen и редовни посещения на сбирките на общността. В писмо до един търсещ помощ човек, Бруно Грьонинг пише: "Сравнявайте себе си през целияси живот с една батерия […] и се старайте тялото ви винаги да е […] заредено. Така то ще е в състояние да използва тази жизнена енергия не само за себе си, за да може да живее и съществува, но и като една батерия да отдава енергия и на другите, тоест на ближните, на които им липсва енергия."

Да отдадем всичко негативно

На сбирките на общността се събират много хора с духовни мисли и отворени сърца. Там те имат възможност да отдават всичко негативно по духовен път, да изпразват душата си. Могат да приемат добрата сила, за да са силни при ежедневните изпитания и да побеждават злото. Там лечебната сила може да се приема в по-голяма степен. Колкото повече хора се настройват, толкова по-голяма е силата.

Какво представлява една сбирка на общността Бруно Грьонинг обяснява така: „Не става въпрос само да присъствате на сбирката, а да съблюдавате правилния път и да не се отклонявате от този път, защото всичко това е от полза за Вас.”

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг