Филмови проекти

Създаване на филми в Приятелския кръг на Бруно Грьонинг

Fotos von FilmaufnahmenКогато през 1949 г. Бруно Грьонинг става известен, медийният отзвук за него бе огромен. Коментираха го не само пресата и радиото, но с него се занимаваха и седмичните кинопрегледи и филми. Мюнхенският филмов продуцент Ролф Енглер снима още в късното лято на 1949 г. обширен документален кинофилм за Бруно Грьонинг, прожектиран през октомври 1949 г. в кината и привлякъл много зрители. Бруно Грьонинг бе изцяло на разположение за снимките и се надяваше по този начин да се даде една правдива информация за него.

В Приятелския кръг на Бруно Грьонинг филмовата дейност започва в средата на 80-те на миналия век. Един приятел заснемаше с личната си VHS-камера отделни конференции или сбирки на общности и ги предоставяше на други приятели. По-късно тази работа беше систематизирана, така че днес вече повечето конференции се филмират и приятелите могат да ги заемат безплатно на DVD.

От началото на 90-те години на миналия век в Приятелския кръг се правят и професионални филми. Това са доста по-кратки документални филми за Бруно Грьонинг и за случващото се в Приятелския кръг, както и качествени пълнометражни кинофилми. Общо над 100 интервюта със съвременници от 50-те години са заснети, както и стотици интервюта с приятели и изцелени от Приятелския кръг.

Важна част от тази филмова дейност са съобщенията за успех. От 1990 г. се провеждат все повече интервюта, в които приятели съобщават как са постигнали изцеление по духовен път с учението на Бруно Грьонинг. По този начин са създадени и много впечатляващи филми, от които зрителите черпят сила за вярата и доверието и могат да прозрят значението на случилото се около Бруно Грьонинг.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг