Музиката в Приятелския кръг на Бруно Грьонинг

Собствени композиции и записи на компакт дискове

Musik im BGFБруно Грьонинг често се е вълнувал до сълзи, когато слушал сериозна музика. Поради това често пъти той е включвал в началото и в края на своите, записани на магнитофонна лента доклади, класическа музика. По негов образец и днес почти всички срещи на приятелите на Бруно Грьонинг се обогатяват с избрани музикални откъси. По време на конференции и на някои сбирки на общности много от тази музика се изпълнява на живо.

За по-доброто освобождаване от грижи и обременености в началото на сбирките на общностите се пеят спокойни, будещи размисъл, но и весели песни, собствени композиции на приятели на Бруно Грьонинг. По този начин душата се отваря и е готова да приеме в себе си добрата сила - Heilstrom.

Собствени композиции

Начало на композирането за Приятелския кръг поставят Буркхард и Кристоф Пеш през 80-те години на миналия век, в началото с простички вокални и инструментални изпълнения. Скоро този пример е последван и от други музикално надарени приятели. В последните десетилетия се появиха повече от 100 музикални произведения от най-различен жанр: песни, съпровождани на пиано и с оркестър, хорали, фуги и различни произведения за хор, солисти и оркестър, една оратория, концерти, фантазии и други инструментални творби за малки и по-големи ансамбли, както и музиката към документалния филм Феноменът Бруно Грьонинг.

Хармоничната музика въздейства хармонизиращо на слушателите

Напълно в духа на Бруно Грьонинг, който предупреждаваше за звуците на дисхармоничната музика, която не пробужда у човек нищо добро, композиторите в Приятелския кръг се стремят да създават музика, която да въздейства в особено голяма степен хармонизиращо на слушателите. Очевидно с успех, както свидетелстват многобройните съобщения от приятели на Бруно Грьонинг за силното усещане на Heilstrom при слушане на тази музика.

Записи на компакт дискове

Скоро след появата на първите собствени композиции те биваха записвани. Първата касета Изцелението на хората е тук можеше да се закупи още през 1989 г. от издателство Грете Хойслер, а година по-късно се появи Свят е само Бог.

От 1995 г. музикалните приятели на Бруно Грьонинг се срещат редовно на два или повече хорови и оркестрови уикенда годишно. Всички участници се подготвят самостоятелно и в регионални певчески и музикални кръгове. Те са предимно от немскоговорящите страни, но и съседните нации и от по-отдалечени части на света идват приятели на репетиции и за записи. Сюитите Чудодейният апостол и Танцът на живота както и музиката към документалния филм Феноменът Бруно Грьонинг (2002г.) се изпълняват от професионални оркестри.

Целебната сила се усеща по-силно с музика

Певците, инструменталистите и композиторите в Приятелския кръг се занимават и правят музика без изключение безвъзмездно, както е обичайно и в другите сфери на Приятелския кръг. Тяхната мотивация е любовта към музиката, възнаграждението им е радостта и чудесното въздействие, които слушането на тази музика носи по целия свят. При слушане на тази музика е възможно по-силно да се усети и преживее приемът на целебната сила при Einstellen. Тази целебна сила предизвиква изцеленията

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг