Младежки общности

Оживена обмяна на опит със съмишленици

Jugendgemeinschaften im Bruno Gröning-Freundeskreis В Приятелския кръг на Бруно Грьонинг има и много млади хора на възраст от 14 до 27 години, които се срещат редовно в младежки общности и многоезични интернет конференции по целия свят. Там те обсъждат преживени или очаквани изцеления и споделят своя опит във връзка с прилагането на учението на Бруно Грьонинг във всекидневния им живот.

Говори се по теми, специфични за младежите, като:

  • Помощи в училищния живот и следването
  • Телесни и душевни изцеления
  • Ценен опит в сферата на партньорството
  • Радостта от живота
  • Естествена вяра в себе си и в Бог
  • Осъзнаване на собственните възможностти
  • Любовта към природата
  • Смисъла на живота
  • Естествен подход към вярата в Бог
  • Позитивен възглед за живота

Това, което мотивира младите да прилагат ежедневно учението на Бруно Грьонинг, са предимно личните преживявания на помощи и изцеления и обмяната на опит с други младежи.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг