Учението на Бруно Грьонинг

Помощ и изцеление по духовен път

Bruno Gröning in einer Gemeinschaftsstunde.Учението на Бруно Грьонинг изхожда от влиянието на духовните сили върху човека. Влиянието на тези сили е по-голямо, отколкото това се приема от повечето хора.

Човекът като „батерия“ – за да изпълнява задачите си, трябва непрекъснато да приема нови жизнени енергии

Бруно Грьонинг сравнява човека с батерия. В ежедневния живот всеки отдава от своята сила. Обаче необходимата нова жизнена енергия често не се приема в достатъчно количество. Така както изтощената батерия не е в състояние да функционира, така и едно обезсилено тяло не може да изпълнява своите задачи. Последствията са отпадналост, нервност, депресии и накрая болести.

Бруно Грьонинг даваше обяснения, как отделният човек може да се сдобие отново с енергии. Вярата в доброто е също така предпоставка за това, както и волята да бъдеш здрав. Навсякъде човек е заобиколен от целебни вълни, които трябва само да приеме. Според Бруно Грьонинг няма нелечима болест, което се потвърждава от проверените от лекари съобщения за успех. Изцеленията стават само по духовен път и при това не са обвързани с материалното тяло на Бруно Грьонинг.

Как човек да приема най-добре Heilstrom

За да приеме този Heilstrom търсещият помощ седи с отворени ръце. Ръцете и краката не са кръстосани, за да не се спре протичането на Heilstrom. Мислите за болести и грижи действат като пречка, в замяна на това мислите за нещо хубаво помагат много.

Когато Heilstrom протича през тялото, среща органите, които са обременени с болести, и започва там своето почистващо действие. При това може да се стигне до болки, които са сигнал за изчистване на тялото. Тъй като болестта по същество не е желана от Бога, тя бива постепенно оттласкана. Това може в отделни случаи да стане и спонтанно. При това е необходимо човек да не се занимава в своите мисли с болестта, а да вярва, че за Бог няма нищо "нелечимо".

И за да продължат да бъдат и след това здрави, приятелите на Бруно Грьонинг се настройват ежедневно за приемане на Heilstrom. Здравото тяло създава базата за живот в съзвучие със себе си, с другите хора и с природата.

Бруно Грьонинг дава на хората учение

Целта на Бруно Грьонинг е да направи от всеки жизнерадостен човек, освободен от телесни и душевни обременености.

Затова Бруно Грьонинг казва дословно: "Това мое учение е истинска житейска мъдрост, според която вече живеят доста от моите приятели и са пожънали успех с нея. Чрез възприемането му у тях настъпи пълен обрат, който дори в много случаи доведе до успех по отношение на здравето."

Стремежът на Бруно Грьонинг е бил насочен само към една цел: да помага на страдащите. На тях той е дал за житейския им път своето учение, което не се базира на интелектуални разсъждения, а е резултат от интуитивното усещане на духовните закономерности. Който се занимава по-отблизо с него, ще открие една неподозирана комплексност и ще осъзнае, че то отива далеч зад пределите на лечителския аспект, където човек получава не само телесно, но и душевно здраве. Той призоваваше хората да вярват в доброто и да го претворяват в дела.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг