Изцеление от алергия към препарати за чистене

Изцеление от алергия към почистващи препарати

Г-жа К.К. (22 г) (Германия)

От дванадесетгодишна възраст имаx

алергични реакции към всякакъв вид почистващи препарати. Алергията се проявяваше много неприятно - под формата на сърбеж, образуване на струпеи и малки подмокрящи се меx

урчета. Въпреки постоянното мазане на ръцете с меx

лем, съдържащ кортизон, според изказванията на лекарите, нямаше изгледи за изцеление.

Благодарение на приемането на целебния ток алергията изчезна за кратко време. Аз съм освободена от нея.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг