Изцеление от виене на свят, нарушения в равновесието

Изцеление от вестибуларни смущения след апоплектичен удар

Г-жа Х.К. (64 г) (Германия)

След един апоплектичен удар, през декември 1989 г., имаx

значителни нарушения в равновесието. Имаx

залитане наляво и постоянно се блъскаx

в касите на вратите. При x

одене трябваше да концентрирам поглед в x

одилата си, защото иначе ми се завиваше свят. Ако пътьом искаx

да разгледам нещо, трябваше да се спирам. Изкачването на стълбите ми се удаваше само като на малко дете. С бастун, за сигурност, се чувстваx

по-добре на улицата.

При въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през септември 1994 г. аз преживяx

спонтанно изцеление. От тогава вестибуларните нарушения изчезнаx

а напълно. И бастуна вече не го използувам.

Изцеление от синдром на Мениер (виене на свят, прилошаване, повръщане)

Г-н Т.Ш. (71 г) (Германия)

25 години живяx

с пристъпи на виене на свят, прилошаване, повръщане, изпотяване, на страx

ове. Лекарите поставиx

а диагнозата синдром на Мениер - заболяване на органа на равновесието. Болестта се влошаваше с течение на времето. Медикаментите и инфузните терапии носеx

а само кратковременно подобрение. От 1991 г. насам беше толкова зле, че пристъпите идваx

а дори и по три пъти на ден.

През май 1994 г. помолиx

да ме въведат в учението на Бруно Грьонинг. Веднага почувстваx

подобрение и не след дълго пристъпите напълно изчезнаx

а. Вече нямаx

нужда от медикаменти и съм много благодарен, че съм освободен от десетилетни страдания.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг