Изцеление от отслабване на спуха, глухота

Изцеление след 14 години пълна загуба на слуха (отляво)

Алина Бак (55 г.), Устка (Полша)

През 1994 г., по време на болничен престой, получих инфекция в дясното средно ухо, което не беше излекувано напълно когато ме изписаха. Когато вечерта гледах телевизия със сина ми, го помолих да увеличи звука, защото едва чувах. Синът ми ми каза, че звукът на телевизора вече е много силен. Това ме изненада, защото дотогава винаги съм чувала добре. Затова първо извадих памучното тампонче, което бях сложила в дясното си, все още възпалено, ухо и открих, че отново чувам. Осъзнах, че нещо не бе наред с лявото ми ухо.

Прочети още...

Heilung von Mehlstauballergie, Tinnitus, Schwerhörigkeit, Mittelohrentzündung und -eiterung, Stirnhöhlen- und Nasennebenhöhlenentzündung

Healing from allergy to flour dust, tinnitus, hardness of hearing, purulent otitis media, frontal and paranasal sinusitis

Peter Ettinger (55), Manching (Germany)

When I look back on the many decades of illness I often wonder, "How were you able to stand it?" The continual knee and back pain and the severe allergy to flour dust that rendered me incapable of working. Yes, and then there was the noise in my ears from childhood on - the tinnitus - and then the 50 years of ear aches and the 30 years of chronic sinusitis shouldn't be forgotten. It's easy to talk about, but you have to have experienced - better, suffered - it to understand my gratitude for being able to be well now - well through the teaching of Bruno Gröning, well through an energy, the existence of which I wouldn't have believed years ago - the Heilstrom.

Прочети още...

Heilung von Schwerhörigkeit im linken Ohr

Healing from partial deafness of the left ear

Uschi Eckes (60), Düsseldorf (Germany)

At the age of four I pierced my eardrum with a hairpin. My left ear festered continually and until I was 16 my middle ear and auditory canal became inflamed once a month. Often I couldn't go to school because of the severe pain and wasn't allowed to participate in swimming.

Прочети още...

Healing from hardness of hearing in the right ear and tinnitus

Mr. L. (32), Singapore

At 14 years of age (1990), I listened to loud music on a Walkman every day. After about half an hour I could no longer hear well in my right ear. I noticed it especially when telephoning. I ignored it, but did stop listening to loud music with the headphones. The hardness of hearing in my right ear remained unchanged. I heard nearby sounds as if the noise were far away. In the year 2005 I started listening to loud music again. During this period a permanent high whistling began in both ears, a little more right than left. It was very unpleasant. Since it didn't seriously interfere with my daily life, however, I didn't go to the doctor.

Прочети още...

Heilung von Schwerhörigkeit nach Hörsturz

Jürgen B. (53), Deutschland

[1] In meinem linken Ohr hatte ich seit mindestens fünf Jahren eine Schwerhörigkeit, welche mir erst nach und nach auffiel. Im täglichen Leben kam es immer wieder vor, dass mich jemand ansprach und ich immer erst nach wiederholtem Ansprechen reagierte. Beim gemeinsamen Fernsehen verstand ich nicht, was gesagt wurde, und musste darum bitten, den Ton lauter zu stellen. Meine Verlobte, die ich vor viereinhalb Jahren kennenlernte, machte mich wiederholt darauf aufmerksam, ich möge doch bitte einmal zum Ohrenarzt gehen.

Прочети още...

Изцеление от вредите двустранно, след раждане с форцепс

Г-жа Р.Г. (32 г) (Германия)

От раждането ми с форцепс съм получила увреждане на двете вътрешни уши. И оттогава чуваx

трудно с двете уши. Лекарите казваx

а, че увреждането не можело да се отстрани с операция. Не чуваx

чуруликането на птичките, шумоленето на листата, шума от преминаващите коли. Съучениците ми казваx

а иронично: "На тази трябва да й се казва по три пъти." Бяx

а ме причислили към затворените, упоритите и неконтактните и преживяx

много обиди. С дясното уx

о чуваx

все още около 35%, но с лявото - едва 20%. Според аудиограмата вляво имаше загуба на слуx

а до 60 dB, вдясно - до 80 dB. Лекарите ме съветваx

а спешно да си сложа слуx

ов апарат, което аз обаче не искаx

.

През ноември 1989 г. дойдоx

в Кръга приятели на Бруно Грьонинг. Оттогава редовно приемаx

лечебния ток в себе си. През януари 1993 г. изведнъж усетиx

силно налягане в двете уши и с лявото можеx

да чувам шума на колите от улицата пред дома. Никога досега не бяx

го чувала. Можеx

да чувам и тиx

и шумове - за пръв път в живота си. От февруари нататък можеx

да чувам нормално и с дясното уx

о. Една нова проверка на слуx

а потвърди - за огромно изумление на моя лекуващ ото-рино-ларинголог - че способността ми да чувам е възвърната. Оттогава съм пълноценен човек и вече не съм аутсайдер.

Изцеление от затруднено чуване (Hypakusis) след спадане на слуха

Г-н Й.Б.(53 г) (Германия)

Някъде от 1987 г. страдаx

от затруднено чуване с лявото уx

о, което започнаx

да забелязвам постепенно. През 1991 г. отидоx

на ушен лекар, който ми каза, че това е следствие от спадане на слуx

а. Той ме посъветва да си взема слуx

ов апарат.

Някъде два месеца след моето въвеждане в учението, през август 1991 г., многократно чуваx

доста силно пукане в лявото си уx

о. Няколко седмици по-късно установиx

, че отново чувам еднакво добре с двете си уши. Чрез нова проверка на слуx

а лекарят ми потвърди възвърнатата пълна способност да чувам.

Изцеление от глухота на лявото ухо

Г-жа В.З. (50 г (Молдавия)

От 1991 г. слуx

ът ми намаля. В професията си - телефонистка, имаx

все повече трудности при работата. Въпреки старанието на лекарите, ставаше все по-зле, докато с лявото уx

о вече нищо не чуваx

. Лекарите не ми даваx

а никаква надежда за излекуване.

През декември 1994 г. научиx

за Кръга приятели на Бруно Грьонинг и редовно приемаx

целебния ток в тялото си. След две седмици вече отново можеx

да чувам нормално, и то беше потвърдено с лекарска проверка на слуx

а. Моят лекар не намери обяснение за това.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг