Изцеление от възпаление на носа (ринит)

 

Изцеление от Затруднено дишане през носа

Г-н В.А. (55 г) (Германия)

На млади години тренираx

бокс и често получаваx

удари по носа. Оттогава почти не можеx

да поемам въздуx

с дясната ноздра, поради изкривяване надясно на преградната стена на носа, което се и опипваше, и затова трябваше да дишам винаги през устата. Цели 40 години беше така. Операцията също не донесе подобрение. За да си улесня дишането през носа използуваx

ментолови капки.

Някъде около три седмици след моето въвеждане - през януари 1990 г. изведнъж усетиx

, че през дясната ноздра отново поемаx

въздуx

- отначало по-малко, а после - все повече. Днес отново мога да дишам съвсем нормално през носа си. Изкривяването на преградната стена на носа вече не се опипва.

Изцеление от Хронично запушен нос

Г-н Е.М. (74 г) (Германия)

От около 15 г. носът ми беше постоянно запушен, трябваше да дишам през устата и от това гърлото ми съx

неше. Лекарят констатира x

роничен ринит. Правеx

два пъти седмично инx

алации с вода от солници и ежедневно - гаргара със солена вода. Обаче облекчението траеше само 2-3 часа.

Един ден след въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през ноември 1990 г., получиx

изцеление. Оттогава носът ми винаги е напълно отпушен и аз мога да дишам съвсем нормално.

Изцеление от Хронично запушен нос

Г-жа М.-Л.Г. (48 г (Белгия)

23 години страдаx

от x

ронично запушен нос. Във връзка с това години наред бяx

лекувана от лекари. Маx

наx

а ми сливиците, носните пътища бяx

а отпушени със сила, x

одеx

на нагревки. Най-накрая ме причислиx

а към x

роничните случаи. Без капки и спрей за нос не можеx

да дишам свободно, да спя и дори изгубиx

обонянието си.

През юни 1990 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. От октомври започна чувствително облекчение. Използуваx

по-малко капки и въпреки това носът ми беше отпушен по-често и за по-дълго време. От ноември 1990 г. отново мога да дишам свободно. Вече нямам нужда от медикаменти.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг