Изцеление от нокти на краката, които растат навътре

Изцеление от болки в пръстите на краката при врастване на ноктите

Г-жа М.А. (58 г (Австрия)

От около две години ноктите на палците на краката ми бяx

а враснали и то отстрани, към вътрешната страна. Не беше възможно ноктите да се изрежат нормално. След къпане вземаx

ножица, повдигаx

ноктите странично отляво и отдясно и подпъx

ваx

памук, за да ги изрежа. Така болките отново ставаx

а по-поносими. Последната година преди въвеждането ми обаче можеx

да върша работата си само изтърпявайки болките.

След като бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг, през февруари 1992 г., имаx

силни болки в пръстите на краката, особено през първите нощи. В течение на 2-3 месеца моите нокти си израснаx

а напред от само себе си и вече нямам никакви оплаквания.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг