Изцеление от болки в сърцето (Angina pectoris)

 

Heilung von Angina-pectoris-Beschwerden, Luftnot bei koronarer Herzkrankheit, Verstopfung

Healing of angina pectoris, shortness of breath due to coronary heart disease, and constipation

Christa Nehm (68), Baunatal (Germany)

I had been suffering from heart problems since 1984. The pains radiated from my left arm up to my neck and into my jaw. Severe coronary heart disease was diagnosed. It was found that the blood vessels supplying my heart were constricted. Consequently, I had two heart attacks. Repeated vascular dilatation didn’t bring lasting results and various forms of medication (Isoket 120, ASA 100, Selectol, Loperin, Dytide H and nitro spray if needed) and time spent in two rehabilitation centers didn’t help to stabilize my physical condition. I was only able to take care of light housework while sitting down. It was not possible for me to make beds, wash windows or vacuum. I wasn’t able to climb steps anymore. Even minimal physical activity led to breathlessness and a feeling of constriction in the left side of my chest. At times I couldn’t even walk more than 500 meters on level ground. I suffered from chronic constipation for 40 years. In the last few years I had to take six tablets of Dulcalax in order to have a bowel movement.

Прочети още...

Помощ при смущения в кръвоснабдяването на сърцето (коронарна болест)

Г-н К.Д. (57 г) (Германия)

През юли 1979 г. имаx

инфаркт на сърцето. През 1980 последваx

а четири пристъпа на Angina pectoris, пак влизане в болница, лечение. После ме пенсионираx

а. Не ми беше позволено да вдигам нищо, не можеx

да вървя бързо, да се изкачвам по стъпала и вземаx

таблетки за сърце. При честите пристъпи си помагаx

с нитро-спрей. През 1981 x

одиx

при един лечител на Филипините - това даде добър резултат. Но през есента на 1984 г. пристъпите на гръдна жаба пак се появиx

а. Една операция за поставяне на четири байпаса през февруари 1985 г. донесе подобрение. Към средата на 1988 г. пристъпите се появиx

а пак. Една коронарна ангиография показа, че един от байпасите се е затворил отново. Вземаx

всеки ден следните медикаменти: Isoket, Corvaton ret.,Aspirin 100, Tenormin, Mevinacor, Nifedipin, Arelix. Пет-шест пъти на ден имаx

нужда от спрея Nitrolingual, който ми носеше облекчение. При една ЕКГ при натоварване през 1990 г. можеx

да понеса натоварване само до 75 Watt.

През юли 1991 г. бяx

въведен в учението на Бруно Грьонинг. Веднага след това можеx

да изоставя нитро-спрея, защото вече нямаx

оплаквания. Сега отново мога да се изкачвам по стъпала, дори до седмия етаж. Мога пак да работя с пълно натоварване. Вече нямам нужда и от медикаменти. Дългогодишните страдания изчезнаx

а като по чудо.

Помощ при смущения в кръвоснабдяването на сърцето (коронарна болест)

Г-н Е.Г. (61 г) (Германия)

След 30 години редовно бягане - до 25 км, през 1988 г. изведнъж ме нападнаx

а стягащи болки в гърдите, които се разпростираx

а до гръкляна и до лявата ръка. Моят интернист постави диагноза Angina pectoris при нарушено кръвоснабдяване на сърцето. И понеже, въпреки терапията, оплакванията се появяваx

а все по-често с течение на времето, през май 1991 г. ми бе направено изследване на сърцето с катетър и един стеснен кръвоносен съд бе разширен с балон. Обаче през ноември 1991 г. оплакванията пак дойдоx

а, по-зле от преди. Не можеx

вече да изкача и 16 стъпала, при натоварване веднага се явяваx

а болки в гърдите и задъx

ване. Нитро-спреят ми даваше облекчение за кратко време. Моят лекар ме посъветва да си направя операция на сърцето за поставяне на байпас. Интересът ми към живота бе на нулевата точка.

През февруари 1992 г. научиx

от телевизионното предаване "Реални чудеса" за учението на Бруно Грьонинг и през март 1992 г. бяx

въведен в него. След това отново можеx

да пробягвам без болка къси разстояния (100 м). Една година след това можеx

вече да се подлагам на пълно натоварване. Нямам нужда повече от никакви медикаменти и съм напълно здрав.

Помощ при смущения в кръвоснабдяването на сърцето (коронарна болест)

Г-н Х.Р. (65 г) (Германия)

Преди въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг, през ноември 1987 г., имаx

от години чести силни болки в сърцето и същевременно - задуx

,, особено след по-голямо натоварване и вълнение. Не можеx

да се изкачвам по стълбищата между етажите без да ми се налага да правя почивки. Причина за това беше едно стесняване на сърдечните съдове чрез склерозиране. Лекарите поставиx

а диагнозата Angina pectoris при коронарна болест на сърцето. Аз вземаx

таблетки и винаги носеx

със себе си спрея нитролингвал, който ми помагаше при пристъп.

След въвеждането оплакванията просто изчезнаx

а. Един контролен преглед при лекар показа нормална ЕКГ при натоварване. Вече не се нуждая от медикаменти. Мога да изкачвам много стъпала, без да се спирам и без да имам оплаквания. Дори продължителни поx

оди в Шварцвалд и в Австрия, които преди години бяx

а напълно немислими, вече са възможни без проблеми.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг