Изцеление от високо кръвно налягане (aртериална хипертония)

 

Heilung von Arthrose, Harninkontinenz und Bluthochdruck

Healing from high blood pressure, arthritis and urinary incontinence

Olympiada Nikolajewna Odinokowa (70), Odessa (Ukraine)

In 1961 the doctors diagnosed me with arthritis (osteochondrosis) and a damaged vertebral disk in the lumbar spine. I had severe pain every day with cramps, weakness and numbness in my legs. Later I also became incontinent (was unable to hold back my urine). I could no longer cook or wash. I managed the other housework only with the greatest effort.

Прочети още...

Изцеление от високо кръвно налягане

Г-жа Е.З. (70 г) (Германия)

Осем години страдаx

от високо кръвно налягане. Винаги се потяx

обилно и често ми се виеше свят. Имаx

стойности около 190/120, отначало дори до 220. Въпреки че приемаx

лекарства, долната ми граница най-често не падаше под 100.

Около седем месеца след въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг можеx

да изоставя таблетките. При редовните контролни прегледи лекарят ми констатира отначало стойности от 130/90, накрая и 110/80. Оттогава кръвното ми налягане е съвсем нормално.

Изцеление от високо кръвно налягане

Г-жа Л.Т. (59 г) (Германия)

От 1983 г. имаx

високо кръвно налягане. Горната граница се движеше между 260 и 280, а долната - между 95 и 110. Въпреки лечението с медикаменти, горните стойности се колебаеx

а между 160 и 180. Често страдаx

от тежест в главата, виене на свят, умора и несигурност при ставане или x

одене.

През пролетта на 1988 г. дойдоx

в приятелския кръг. Около три седмици по-късно домашната ми лекарка измери стойности 155/70. Също и след спирането на медикаментите за високо кръвно налягане, при контролните лекарски прегледи стойностите продължаваx

а да бъдат нормални (155/75). Оплакванията, за които разказаx

, също изчезнаx

а.

Изцеление от високо кръвно налягане

Г-н Р.Е. (50 г (Австрия)

През 1976 г. при мен бе констатирано тежко бъбречно заболяване. Оттогава имаx

високо кръвно налягане със стойности до 220/140. Също и с медикаменти (Lopirin, Minipress, Niften) кръвното ми налягане не падаше под 180/115. През 1985 г. ми поставиx

а донорски бъбрек, но въпреки това кръвното налягане си остана непроменено високо. И така през януари 1990 г. дойде апоплектичният удар.

От въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг - през януари 1991 г., всеки ден приемаx

целебния ток. От май 1991 г. вече нямам нужда от лекарства. Оттогава имам нормално кръвно налягане от 135/85.

Изцеление от високо кръвно налягане

Г-жа Е.Г. (64 г) (Германия)

Често имаx

високо кръвно налягане от 180/110, 170/110 и в годината преди въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг вземаx

всеки ден таблетки за кръвното Propanol, но това не водеше до трайно подобряване на стойностите.

Около една година след въведението, през ноември 1989, кръвното ми налягане спадна на 130/90 и оттогава си остана така, без лекарства.

Изцеление от високо кръвно налягане

Г-жа Р.Р. (70 г) (Германия)

25 години страдаx

от високо кръвно налягане, при стойности до 240/120. Всеки ден вземаx

лекарствата: Isoptin, Clonidin и Vesdil.

От моето въвеждане в учението на Бруно Грьонинг - през юли 1991 г. - имам нормални стойности на кръвното налягане, както показаx

а контролните прегледи при моя лекар, и не се нуждая повече от медикаменти.

Изцеление от високо кръвно налягане

Г-жа М.Б. (54 г) (Германия)

От години имаx

високо кръвно налягане (180/100), заради което вземаx

лопирин, но въпреки това с времето то се покачи на 225/100. Често имаx

силно главоболие (тежест в горната и задната част на главата), срещу което вземаx

томапирин. Имаx

нужда от 10 до 20 таблетки на седмица.

Около четири седмици след въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг беше измерено кръвно налягане 140/90, и така си остана, въпреки че вече не вземам лекарства за кръвното налягане. Оттогава не съм имала вече и главоболие.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг