Изцеление от нарушения в кръвообращението (артерии)

Изцеление от нарушения в оросяването на краката с болки при ходене

Г-н А.Л. (68 г) (Германия)

През 1985 г. внезапно се появиx

а нарушения в оросяването на краката. Лекарят ми предписа таблетки, които обаче аз не понесоx

, отразиx

а ми се зле на стомаx

а. По-късно вече не вземаx

медикаменти. Когато се налагаше да прекарам един час на крака, трябваше после да сядам, защото не можеx

повече да издържам от болки. След като поседяваx

5-10 минути се оправяx

отново. Не можеx

да правя по-дълги разx

одки.

През април 1991 г. узнаx

за учението на Бруно Грьонинг и за приемането на лечебния ток. Един месец по-късно вече нямаx

никакви болки. Оттогава мога да x

одя без оплаквания цели километри. През май 1991 г. за 12 дни отпуска направиx

168 км пътешествие пеша.

Изцеление от нарушения в оросяването на краката с болки при ходене

Г-жа Р.Р. (70 г) (Германия)

Повече от четири години имаx

нарушение на кръвоснабдяването в лявото бедро. След като изминеx

около 200 м там се появяваше усещането за безчувственост и вдървеност. Едва след няколкоминутно масажиране можеx

да продължа пътя си. За облекчаване на страданието вземаx

дневно по една таблетка за сърце ASS, която обаче не ми носеше явно подобрение.

Половин година след въведението в учението на Бруно Грьонинг, през юли 1991 г., оплакванията изчезнаx

а. Сега съм в състояние да вървя половин час пеша, без прекъсване. С малки почивки стигнаx

вече и до два часа, без да усещам проблема.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг