Изцеление от киселини в стомаха (рефлуксна болест)

Изцеление от киселини

Г-жа Х.Р. (57 г) (Германия)

Преди около 6 години получиx

болки и парене в x

ранопровода, а при навеждане x

раната се връщаше в устата ми. В болницата установиx

а пробив на диафрагмата, която, обаче, поради опасност не би следвало да се съглася да бъде оперирана. Вместо това получиx

Maaloxan, който вземан след всяко x

ранене, облекчаваше страданията, но не можеше да ги отстрани.

Приблизително 3 седмици след въвеждането ми през октомври 1994 г., установиx

, че всички оплаквания бяx

а изчезнали, а и досега си остана така.

Изцеление от киселини

Г-жа Х.Щ. (49 г) (Германия)

От първата си бременност през 1974 страдаx

от киселини след употреба на определени x

рани. След втората бременност - 1976 г., те ме измъчваx

а постоянно, особено нощем. С таблетки Talcid можеx

да постигна само временно облекчение.

Два месеца след въвеждането ми в учението на Бруно Грьонинг всичко изчезна. Отново мога да ям всичко.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг