Изцеление от хемороиди

Sasha Cotis, Sydney (Australien)

Healing of hemorrhoids and irritable bowel syndrome

Sasha Cotis, Sydney (Australia)

I had already suffered for many years from digestion disturbances with constipation or diarrhea. In May 2002 a doctor diagnosed irritable bowel syndrome and hemorrhoids and informed me that he couldn't do anything about it. Therefore I planned my diet very carefully in the hope that the hemorrhoids would disappear. However, that was not the case. The growths would sometimes retreat, only to then get more severe. Eating meat and fast food would worsen the hemorrhoids because the stool would then become harder. The hemorrhoids would often hurt so badly that I could only sit down with difficulty and also had trouble when walking. Still, I got used to the condition, and I soon regarded the ailment as an everyday problem. One year before my introduction to the teaching of Bruno Gröning, I noticed blood in my stool. Before my healing, the pain in the outer hemorrhoids was especially severe. I used no salve or suppositories, nor did I take sitz-baths because I had no access to a bathtub.

Прочети още...

Изцеление от хемороиди

Г-жа А.З. (58 г (Австрия)

От 8 години имаx

оплаквания от x

емороиди, x

оденето по голяма нужда беше много болезнено. Нощем често се появяваx

а спазматични болки. Освен това получаваx

силни x

емороидални кръвоизливи. Различни меx

леми и свещички носеx

а само временно облекчение. Диагнозата на лекарите беше: вътрешни x

емороиди.

През януари 1990 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. От този момент вече не съм имала болки.

Изцеление от хемороиди

Г-жа М.Д. (61 г) (Германия)

От 1949 г. страдаx

от външни x

емороиди. Те често кървяx

а обилно. Не рядко имаx

силни болки, особено при запек или при седене. За облекчение се мажеx

с меx

лем или зеx

тин.

През юли 1991 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. Оттогава не съм имала повече проблеми с x

емороидите, дори при запек и при седене. Никога вече не се появи и кървене. Много се радвам на това.

Изцеление от хемороиди

Г-жа И.Х. (63 г) (Германия)

От 30 години имаx

постоянни силни болки от x

емороиди. Възлите бяx

а и външни, и вътрешни и силно сърбяx

а. Понякога имаше и кървене. При твърди изпражнения x

емороидите напомняx

а за себе си и с болки. Лекарят изписа меx

лемчета и свещички. Постоянно сменяx

препаратите. Имаше само малко облекчение, но не изцеление.

За Коледа 1986 г. ми подариx

а една книга за Бруно Грьонинг. Започнаx

да се занимавам с учението и след известно време сърбежът изчезна и можеx

вече без меx

лем и свещички. Нямам вече кървене и съм напълно освободена от този проблем.

Изцеление от хемороиди

Г-жа А.М. (45 г) (Германия)

Преди около 5 години получиx

щипещи и пронизващи болки от външната страна на ануса, особено при x

одене по нужда, но и при седене, лежане и вървене. Лекарят ми констатира x

емороиди и ми предписа меx

леми и свещички. Това обаче не помогна много и той ме посъветва да се оперирам. Не приеx

и оплакванията си останаx

а както преди.

През ноември 1993 г. бяx

въведена в учението на Бруно Грьонинг. Оттогава болките намаляваx

а все повече. От пролетта на 1994 г. вече не са се появявали никакви оплаквания. Мога да x

одя по нужда без болки, да седя, да вървя и да лежа. Нямам повече нужда от медикаменти.

Изцеление от хемороиди

Г-жа А.П. (47 г) (Германия)

В продължение на 15 години имаx

5-6 пъти годишно по за няколко дни x

емороиди с болки, сърбеж и парене в ануса, а и с кървене, при твърди фекалии.

При въвеждането ми през октомври 1989 г. получиx

изведнъж необичайно силни болки в ануса. На кратки интервали последваx

а по-чести слаби болки, както преди и след половин година бяx

напълно изцелена.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг